Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Cần nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất đai
09:27 | 23/07/2012

                                  Ảnh minh họa (Nguồn: vov.vn)

(ĐCSVN) - Trong những năm gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm về tình hình quản lý đất đai. Trước thực trạng đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra chuyên đề về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất năm 2011. Kết quả thanh tra đã góp phần làm rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và nêu những kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 19/1/2011 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 75/TTCP-V.I kèm theo đề cương hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thanh tra chuyên đề về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc. Ngày 13/6/2012 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo tổng hợp về kết quả chương trình thanh tra trên. Theo báo cáo, có 62/63 tỉnh, thành phố tiến hành 349 cuộc thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai luôn được Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm; cơ chế, chính sách cơ bản được hoàn thiện chặt chẽ hơn. Hiệu lực, hiệu quả của công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, theo kết quả tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh, thành phố và các đoàn thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý và sử dụng đất đai còn những khuyết điểm và vi phạm cần sớm được giải quyết.

Nhiều sai phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo tổng hợp kết quả điều tra, nhiều UBND các cấp xã, phường, quận huyện, các sở, ngành chức năng và cấp tỉnh, thành phố chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhiều địa phương không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều hạn chế, gây lãng phí nhiều về thời gian, kinh phí thực hiện dẫn tới kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hầu hết không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhiều dự án đã và đang tồn tại dưới dạng quy hoạch treo hoặc phải thu hồi, hoặc phải tạm dừng để rà soát, xử lý gây khó khăn cho cuộc sống của người dân trong vùng được quy hoạch và thiệt hại về kinh tế cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Theo Thanh tra Chính phủ, đây là nguyên nhân chính phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

Qua tổng hợp, những tồn tại trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương thể hiện ở một số điểm sau: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp từ tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường hầu hết chậm về thời gian. Tính đến hết năm 2010, cấp huyện còn 11,62% và cấp xã còn 21,65% số đơn vị không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Quy hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương thiếu đồng bộ hoặc chỉ mang tính thống kê, thiếu tính cập nhật so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành nên dẫn tới tính khả thi thấp. Quy hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương chưa thực sự được coi là cơ sở pháp lý trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Một số địa phương triển khai các dự án sử dụng đất phi nông nghiệp không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch diễn ra phổ biến. Việc công bố quy hoạch còn mang tính hình thức, chưa huy động được sự tham gia, giám sát của cộng đồng, chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện, nên khi tổ chức thực hiện quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng đã phát sinh một số vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp và kéo dài.

Quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập

Quy hoạch xây dựng là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển bền vững, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các thành phần kinh tế, tổ chức và cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, công tác này đã và đang tồn tại nhiều yếu kém, bất cập. Cụ thể, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chậm, chưa phù hợp về thời gian, nội dung với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Dự báo dân số chưa sát với thực tế phát triển, dẫn tới các chỉ tiêu sử dụng đất không đúng theo quy hoạch được phê duyệt. Chất lượng các đồ án quy hoạch chưa được các cơ quan liên quan quan tâm đúng mức, nhiều đồ án quy hoạch chi tiết có chất lượng thấp, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ trong sử dụng đất cũng như chưa đầy đủ căn cứ pháp lý. Chỉ tiêu phê duyệt chưa đảm bảo diện tích đất tối thiểu so với quy chuẩn xây dựng về giao thông, y tế, giáo dục,…

Trong thực hiện đầu tư xây dựng, nhất là tại các khu đô thị, nhà ở tập trung còn dàn trải. Quy hoạch, kiến trúc đô thị thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Công tác quản lý thực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế, bất cập về cơ chế, nhiều nơi bị buông lỏng, thiếu sự phân cấp, phân công hợp lý về chức năng đối với các sở chuyên ngành như xây dựng, quy hoạch – kiến trúc và UBND các quận, huyện trong quản lý, theo dõi việc lập, thẩm định, trình duyệt và thực hiện quy hoạch. Lực lượng cán bộ chuyên trách cho công tác này còn nhiều hạn chế về năng lực. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, thường xuyên dẫn tới tình trạng vi phạm quy hoạch diễn ra phổ biến, khó xử lý và gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, nhất là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất

Nhìn chung, thời gian gần đây, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai đã có những chuyển biến tích cực. Cơ chế, chính sách về quản lý sử dụng đất ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Tuy vậy, hầu hết các địa bàn được thanh tra đều có vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. Theo tổng hợp kết quả thanh tra, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan thực hiện việc giải quyết hồ sơ, thủ tục về đất đai chậm so với thời gian quy định, gây lãng phí về thời gian, về kinh tế cũng như cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp. Thủ tục giao đất chưa đúng quy định như thiếu ký hiệu thửa đất, thiếu biên bản bàn giao mốc giới, chậm cập nhật ngày biến động địa giới hành chính, chưa điều chỉnh kịp thời hệ thống bản đồ địa chính. Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các quận, huyện phần lớn còn chậm, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh của người dân trong quá trình sử dụng đất.

Hầu hết các dự án đều có tiến độ chậm, có dự án chậm tới 5-7 năm nhưng chưa được xử lý theo quy định. Công tác sử dụng đất thiếu chặt chẽ, chủ đầu tư nhiều dự án vi phạm các quy định của pháp luật, nhất là các dự án kinh doanh bất động sản. Theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, tình trạng này đã và đang diễn ra phổ biến và phức tạp nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cũng theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, tổng diện tích đất sử dụng không đúng quy hoạch tại 35 tỉnh, thành phố là 19.182ha; giao đất, cho thuê đất không đúng quy định tại 39 tỉnh, thành phố với diện tích 241.988ha; sử dụng đất sai mục đích, không có hiệu quả tại 45 tỉnh, thành phố với diện tích 21.758ha;… Những vi phạm về tài chính đất đai cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương như miễn giảm, tính giá thu tiền sử dụng đất sai quy định tại 12 tỉnh, thành phố trị giá 566,273 tỷ đồng; nợ, chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại 29 tỉnh, thành phố trị giá 1.741,381 tỷ đồng;…

Cần sự đồng bộ trong công tác quản lý và sử dụng đất đai

Trên cơ sở những sai phạm đã được phát hiện qua công tác thanh tra cũng như chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những sai phạm trên, ngành thanh tra đã đưa ra những kiến nghị nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Về cơ chế, chính sách, ngành thanh tra cho rằng, cần xác định quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch chiến lược. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế quy định rõ mối hệ với các quy hoạch khác như quy hoạch xây dựng, quy hoạch môi trường, quy hoạch chuyên ngành,… nhằm tránh chồng chéo và mâu thuẫn như hiện nay. Giao cho UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để có thể linh hoạt và chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung cơ chế, quy định về công tác quy hoạch xây dựng, nhất là công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó cần hạn chế việc chia nhỏ dự án nhằm tránh lãng phí đất, vốn đầu tư. Quy định bổ sung về quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân và tổ chức là chủ đầu tư xây dựng có sử dụng đất ngầm, đất bãi bồi ven biển. Điều chỉnh, bổ sung chính sách và quy định giá bồi thường nhất quán, đồng bộ và bình đẳng đối với tất cả các dự án đầu tư; bảng giá đất cần sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm ban hành, có thể ban hành hàng năm hoặc 2-3 năm/lần. Ban hành cơ chế, chính sách quy định chi tiết, cụ thể và chặt chẽ đối với việc lựa chọn, nhất là việc quy định các tiêu chí để đánh giá, xác định chính xác về khả năng tài chính đối với các chủ đầu tư tham gia đầu tư các dự án, nhất là các dự án kinh doanh bất động sản…

Về xử lý kinh tế, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi 16.820 ha đất, xử lý khác đối với 292.567ha đất. Ngành thanh tra cũng kiến nghị các cơ quan chức năng truy thu 813,2 tỷ đồng và xử lý khác là 19,5 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý 11 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong đó Bắc Cạn 2 vụ; Hải Phòng 2 vụ; Ninh Thuận 2 vụ; Quảng Ngãi 1 vụ; Thanh Hóa 4 vụ. Đồng thời, các đoàn thanh tra cũng kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, đơn vị liên quan đến những vi phạm đã được phát hiện, trong đó tập trung chủ yếu là các sở, ngành, phòng, ban tham mưu trực tiếp trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai như tài chính, kế hoạch và đầu tư, xây dựng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp để khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách cũng như xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai…

                                                                                                                                     ĐH.NT

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Sứ mệnh cầm quyền của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay (06/10/2015)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (05/10/2015)
Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết! (02/10/2015)
Mở rộng cánh cửa cho người dân ở mọi lứa tuổi trong môi trường đô thị (01/10/2015)
Chủ trương và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (01/10/2015)
Giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc (30/09/2015)
Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba (28/09/2015)
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới (*) (27/09/2015)
Cần thiết phải tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển bền vững (*) (26/09/2015)
Nghị quyết phải bắt nguồn từ cuộc sống (24/09/2015)
 Trang 1 / 117 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nguyên tắc 6 điểm khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực (22/07/2012)
Xứng đáng với vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự* (20/07/2012)
Lực lượng cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (20/07/2012)
50 năm “Vì nước vì dân, quên thân phục vụ” (19/07/2012)
Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân (19/07/2012)
Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt (19/07/2012)
Quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn* (18/07/2012)
Quan hệ đặc biệt Việt-Lào là tài sản thiêng liêng vô giá* (18/07/2012)
Quyết tâm vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào* (18/07/2012)
Giới thiệu về Luật Biển Việt Nam (17/07/2012)
 Trang 1 / 177 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet