Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Kinh nghiệm từ Thành phố Vinh (Nghệ An)
04:10 | 23/05/2012

(ĐCSVN) - Trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) được đánh giá là một trong những địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vinh cho biết: Là đô thị loại một, có diện tích trên 105 km2, Thành phố Vinh hiện là một thành phố có nhiều đơn vị hành chính, với 16 phường, 9 xã, lại đang trong quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy không tránh khỏi có nhiều biến động phức tạp. Do đó, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn được lãnh đạo UBND Thành phố xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu.
 

 

 Các cán bộ chuyên môn trực tiếp xử lý một vụ việc
do tiểu thương Chợ Ga Vinh đến UBND Thành phố khiếu nại


UBND thành phố đã duy trì thường xuyên tiếp dân định kỳ vào các ngày 10, 11 hàng tháng, theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo; đồng thời, duy trì họp định kỳ mỗi tuần từ một đến hai buổi để nắm tình hình, chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban công tác hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo UBND Thành phố đều quan tâm chỉ đạo và giao nhiệm vụ tập trung giải quyết đơn thư KNTC cho các trưởng phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã; từ đó, kịp thời tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc bức xúc, nổi cộm. Đặc biệt, UBND Thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư KNTC. Trong quá trình giải quyết, UBND Thành phố rất coi trọng tổ chức hòa giải các vụ tranh chấp ở cơ sở; tích cực phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh, tạo sự thống nhất, khách quan, tính khả thi trong xử lý các vụ việc phức tạp. Trước khi ban hành kết luận đối với các vụ việc KNTC, Chủ tịch UBND Thành phố đều chủ trì cùng các ban, ngành và đoàn thanh tra tổ chức đối thoại với công dân.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh, UBND Thành phố luôn chủ động rà soát, đối chiếu đơn thư KNTC do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các cấp chuyển về để kịp thời giải quyết, đồng thời đưa kết quả của công tác giải quyết đơn thư KNTC và thái độ tiếp công dân thành tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua hàng quý, hàng năm cho các phòng, ban chuyên môn; chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết đơn thư. Bên cạnh đó, nhằm hạn chế đơn thư mới phát sinh, UBND Thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực dễ phát sinh đơn thư như: Quản lý đất đai, đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, tài chính ngân hàng…

 

 Đồng chí Lê Quốc Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh,
phụ trách  khối đô thị

Theo đồng chí Lê Quốc Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, phụ trách khối đô thị, thành phố Vinh có tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, và cũng là đơn vị có lượng đơn thư KNTC nhiều nhất so với các đơn vị trong toàn tỉnh Nghệ An. Trong năm 2011, tổng số đơn thư phát sinh trên toàn địa bàn Thành phố là 2.137 đơn, thư. Trong đó, khiếu nại có 96 đơn, tố cáo 127 đơn, tranh chấp đất đai 134 đơn và các đơn kiến nghị, phản ánh có liên quan đến KNTC là 1780 đơn. Trong 5 tháng đầu năm 2012, trên toàn địa bàn thành phố có tổng số trên 1200 đơn, thư KNTC. Trước tình hình trên, UBND Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC như: Thực hiện tốt việc phân loại, xử lý đơn thư; kịp thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị và phường, xã; thực hiện nhiệm vụ sau tiếp dân có hiệu quả cao; tập trung đẩy mạnh xử lý dứt điểm các vụ việc bức xúc, phức tạp tồn đọng; phấn đấu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng pháp luật; thông tin, báo cáo kịp thời với các ban, ngành và các cấp về giải quyết đơn thư KNTC; giám sát chặt chẽ trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, UBND Thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo rộng rãi trong nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả xử lý sau tiếp dân; đẩy mạnh kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết KNTC tại các phòng, ban, đơn vị và UBND phường, xã nếu thấy có hiện tượng chậm trễ hoặc không thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KNTC đã được giao.

Nhờ có những giải pháp trên, tỷ lệ các vụ việc KNTC được giải quyết tốt của Thành phố Vinh đạt tới trên 94%; chất lượng giải quyết đơn thư KNTC tại các đơn vị, phòng, ban, UBND xã, phường ngày càng được nâng lên rõ rệt. Công tác phối hợp giải quyết đơn, thư giữa UBND Thành phố và các địa phương, các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Hầu hết các vụ việc, sau khi cấp tỉnh phúc tra, đều thống nhất với kết quả giải quyết của Thành phố. Các vụ khiếu kiện đông người giảm, không xảy ra việc khiếu nại tố cáo vượt cấp. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định.

 

 Đồng chí Trương Xuân Tý, Chánh Thanh tra
 UBND Thành phố

Đồng chí Trương Xuân Tý -Chánh thanh tra UBND thành phố cho biết: Tất cả các đơn thư nhận được, sau khi vào sổ, UBND Thành phố đều chuyển cho Thanh tra thành phố để phân loại, đề xuất xử lý. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Thanh tra sẽ làm tham mưu văn bản giao nhiệm vụ, đồng thời theo dõi, tổng hợp đơn thư hàng tháng đã giao các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường. Nếu thấy quá thời hạn mà không báo cáo kết quả hoặc chất lượng báo cáo không bảo đảm đúng quy định, sẽ có kiến nghị lãnh đạo Thành phố chỉ đạo đôn đốc xử lý, đồng thời đưa vào theo dõi, xem xét, đánh giá kết quả thi đua khen thưởng, nhằm làm cho các đơn vị tập trung nghiêm túc trong việc thực hiện giải quyết đơn thư KNTC đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng trên địa bàn.

Theo kinh nghiệm của đồng chí Trương Xuân Tý, để xử lý đơn thư của công dân được khách quan, chính xác, trong quá trình làm việc, cán bộ thanh tra cần tôn trọng và đặt địa vị mình vào địa vị của công dân có đơn thư; cố gắng xác minh thông tin nhiều chiều, dù mất rất nhiều thời gian, vẫn quyết tâm làm thật chu đáo, không vội vàng kết luận, tránh tình trạng “xác minh sót, kết luận sai”. Đặc biệt, đối với những trường hợp đơn tố cáo, cán bộ thanh tra luôn quan tâm chú ý xác minh thật kỹ mọi thông tin, thu thập chính xác tài liệu; tổ chức tập hợp, tranh thủ ý kiến các cơ quan liên quan và các nhà chuyên môn để giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho công dân.

Đến Bộ phận tiếp dân và trả kết quả đơn thư của UBND thành phố Vinh, có thể chứng kiến không khí làm việc nghiêm túc của cán bộ, viên chức nơi đây. Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Văn phòng UBND Thành phố phụ trách bộ phận cho biết: Tại bộ phận tiếp dân của Thành phố hàng ngày có trung bình trên 300 lượt khách tới giao dịch. Dù lực lượng mỏng, nhưng bộ phận luôn cố gắng bố trí lực lượng hợp lý để tiếp dân. Trong quá trình tiếp dân, cán bộ, công chức của bộ phận luôn giữ thái độ hòa nhã, ân cần và đúng mực, hướng dẫn công dân nhiệt tình, chu đáo. Từ đầu năm 2012 đến nay, chưa có trường hợp nào người dân có thái độ phản ứng, hoặc viết đơn thư góp ý phê phán, cũng không có trường hợp khiếu nại, kiến nghị nào về thái độ làm việc của cán bộ, viên chức Bộ phận.

 

 Bộ phận tiếp dân, trả kết quả đơn thư UBND Thành phố Vinh


Trao đổi với một số người dân đến nộp đơn thư, chúng tôi được ông Trần Văn Kiện, thường trú tại Khối 15, phường Bến Thủy cho biết: Ông đến bộ phận tiếp dân để nộp đơn xin giấy phép xây dựng, được cán bộ tiếp dân tiếp đón niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết nhanh chóng với những thủ tục đơn giản. Ông rất hài lòng với cách làm việc như vậy. Còn chị Nguyễn Thị Huệ, trú tại xóm Trung tâm, khối Cửa Lò, xã Nghi Ân thì cho biết chị đến đây xin giấy phép kinh doanh và được cán bộ “một cửa” hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình và làm việc rất nhanh chóng…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vinh, trong thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục cố gắng làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, bởi đây chính là một trong những yếu tố rất quan trọng đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Đào Nguyên Lan 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo
· Khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước
· Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet