Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thông báo của Ban Bí thư số 74-TB/TW: Về công tác lưu trữ của Đảng, ngày 26-5-1994
15:24 | 10/04/2006
Ngày 26-4-1994, Ban Bí thư đã họp bàn về công tác lưu trữ của Đảng.
Sau khi nghe văn phòng Trung ương báo cáo tình hình công tác lưu trữ của Đảng và trao đổi về thực trạng công tác lưu trữ của Đảng hiện nay và về các kiến nghị của Văn phòng Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thay mặt Ban Bí thư kết luận như sau :
1- Tài liệu lưu trữ là tài sản rất quý báu của Đảng, cần phải được quản lý tập trung thống nhất, bảo vệ an toàn, sử dụng có hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và việc nghiên cứu lịch sử của Đảng.
Đến nay chúng ta đã thu thập và lưu trữ được một khối lượng lớn tài liệu quý giá của Trung ương Đảng. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ của Đảng và Đoàn thanh niên vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của một đảng cầm quyền; điều đặc biệt đang quan tâm là nhiều hồ sơ tài liệu của Đảng còn để phân tán, chưa giao nộp vào Kho lưu trữ Trung ương. Vì vậy cần có chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và các cấp ủy đảng đối với công tác này.
2- Trước hết phải chấn chỉnh hệ thống lưu trữ của Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm quản lý thống nhất tài liệu lưu trữ của Đảng.
Văn phòng Trung ương giúp Ban Bí thư tổ chức cuộc họp với các cơ quan: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - thông tin, … để bàn và giải quyết dứt điểm việc tập trung quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Văn phòng Trung ương cùng Ban Tổ chức Trung ương quy định và hướng dẫn về tổ chức, biên chế cán bộ của các kho lưu trữ các cấp ủy và Trung ương Đoàn thanh niên.
Văn phòng Trung ương tiếp tục nghiên cứu trình Ban Bí thư sửa đổi và ban hành mới các quy chế cần thiết về công tác văn thư, lưu trữ của Đảng, trong đó có chế độ giao nộp, lưu trữ và khai thác sử dụng hồ sơ lưu trữ, chế độ bảo vệ bí mật của Đảng.
3- Phải xây dựng chương trình dài hạn và kế hoạch từng năm về việc tiếp tục triển khai việc sưu tầm, thu thập, xác minh tài liệu về lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong nước và ngoài nước.
Văn phòng Trung ương xúc tiến tổ chức việc dịch các tài liệu tiếng nước ngoài có trong Kho lưu trữ Trung ương Đảng; chú ý chọn người dịch giỏi, tin cậy về chính trị. Ban Tài chính - quản trị Trung ương bảo đảm kinh phí cho việc này.
4- Văn phòng Trung ương và Ban Tài chính - quản trị Trung ương chuẩn bị luận chứng, dự án thiết kế và lên kế hoạch trong năm 1995 triển khai việc xây dựng kho lưu trữ mới của Trung ương Đảng, với trang bị kỹ thuật hiện đại. Trong khi chưa có kho lưu trữ mới, cần có kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kho lưu trữ Trung ương Đảng hiện đang sử dụng.
Cần có kế hoạch phục chế, tu bổ, sao chụp, bảo hiểm tài liệu lưu trữ, việc này dù có tốn kém cũng phải làm khẩn trương.
5- Phải có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ lưu trữ của Đảng, kể cả việc gửi cán bộ đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Văn phòng Trung ương bàn với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh việc đưa nội dung về công tác văn thư - lưu trữ vào chương trình giảng dạy chính khóa của trường.
Cán bộ làm công tác lưu trữ của Đảng phải là cán bộ tin cậy về chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, không được để xảy ra các biểu hiện tiêu cực. Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác lưu trữ.
6- Ban Bí thư phân công đồng chí Đào Duy Tùng thay mặt Ban Bí thư giải quyết các vấn đề về công tác lưu trữ do Chánh Văn phòng Trung ương đề nghị; các vấn đề về cơ sở vật chất và về khoa học, công nghệ của công tác lưu trữ thì Văn phòng Trung ương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của đồng chí Nguyễn Hà Phan và đồng chí Nguyễn Đình Tứ.

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Thông báo số 181-TB/TW, của Ban Bí thư, ngày 3/9/2008, về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. (19/09/2008)
Thông báo kết luận số 169-TB/TW của Bộ Chính trị, ngày 02/8/2008, về tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) (05/09/2008)
Thông báo số 159-TB/TW, ngày 15/11/2004, Kết luận của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (05/08/2008)
Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 160-TB/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2008 về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và một số giải pháp cấp bách (21/07/2008)
Thông báo số 122-TB/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt đ (16/06/2008)
Thông báo số 150-TB/TW, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/52008) (24/04/2008)
Thông báo số 107-TB/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2007, Kết luận của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 (04/12/2007)
Thông báo kết luận số 83-TB/TW ngày 27/6/2007 của Ban Bí thư về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm (16/11/2007)
Thông báo số 02- TB/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 về Kết luận phiên họp ngày 26-9-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (31/10/2007)
Thông báo số 143/TB-TW ngày 5-6-1998 ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị Về tổ chức, hoạt động và quản lý các hội nghề nghiệp (23/07/2007)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Thông báo của Ban Bí thư số 81-TB/TW: Về việc chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 105 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn, ngày 27-7-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 84-TB/TW: Về việc chuẩn bị đề án hợp tác với nước ngoài trên lĩnh văn hóa, nghệ thuật, ngày 6-9-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 77-TB/TW: Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngày 19-6-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 89-TB/TW: Về Đại hội lần thứ VI Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 15-9-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Bộ Chính trị số 72-TB/TW: Về một số vấn đề quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội, ngày 26-5-1994 (10/04/2006)
Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 80-TB/TW: Về việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo Nhân Dân, ngày 13-7-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 79-TB/TW: Về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ giáo viên, ngày 11-7-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban bí thư số 56-TB/TW: "Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đại hội lần thứ VII Công đoàn Việt Nam", ngày 16-9-1993 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 68-TB/TW: Về Đại hội lần thứ VI Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 17-4-1994 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 46-TB/TW: Về công tác kiểm tra, ngày 20-4-1993 (10/04/2006)
 Trang 1 / 10 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga: Tổng thống Putin khẳng định máy bay bị bắn trong lãnh thổ Syria
· Dự kiến trong 10 năm tới, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới
· CPI tháng 11 của cả nước tăng 0,07%
· Bế mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông
· Một quyết định kịp thời!
· Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với EU
· Hà Nội tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống sốt xuất huyết
· Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu của người dân do lo ngại khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet