Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị số 56/CT-TW của Bộ Chính trị ngày 18-8-2000 về việc tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
20:52 | 13/07/2007
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW, ngày 19-4-1993 của Ban Bí thư (khoá VII), Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều cố gắng, tham gia vào việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều luật gia Việt Nam đã gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật hoà giải ở cơ sở và hoạt động phòng, chống tội phạm. Hội Luật gia Việt Nam đã phát triển rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong cả nước, không ngừng mở rộng quan hệ hơp tác với các tổ chức và các cá nhân luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội chưa cao. Nhiều cấp hội còn lúng túng về nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động, chưa phát huy được khả năng và nhiệt tình của luật gia tham gia công tác Hội, chưa làm cho hội viên gắn bó với Hội. Một số tổ chức Hội còn thiếu chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đặc biệt là những hội viên hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, công tố, xét xử, điều tra, v.v.. Một số cấp uỷ chính quyền chưa được thực sự quan tâm và tạo điều kiện để củng cố và phát triển tổ chức và hoạt động của Hội.
Để phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức thực hiện tốt những việc sau đây:
1. Lãnh đạo xây dựng và củng cố Hội Luật gia Việt Nam để Hội Luật gia Việt Nam thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của nhữug người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Vận động đông đảo
những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia tổ chức Hội. Những tỉnh chưa có tổ chức Hội, Đảng đoàn Trung uơng Hội Luật gia Việt Nam phối hơp với cấp uỷ địa phương vận động thành lập Hội và triển khai hoạt động. Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
2. Trên cơ sở tổng kết hoạt động của các cấp hội, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam có kế hoạch lãnh đạo việc tổng kết hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, từ đó đề ra phương hướng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Hội. Bảo đảm cho các cấp Hội thực hiện tốt các mặt công tác chủ yếu, như: tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; hoà giải các tranh chấp nhỏ ở cơ sở; làm tư vấn pháp luật; phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, v.v.. Chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho hội viên; đồng thời, động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội.
3. Để thực hiện chủ trương xã hội hoá một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong xã hội, Hội Luật gia cần tập trung làm tốt công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho ngưòi nghèo và các đối tượng chính sách, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác này. Đồng thời, Hội cần chủ động tham gia cùng Bộ Tư pháp thực hiện việc quản lý hoạt động của luật sư và trọng tài viên.
4. Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương tổ chức rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Hội trong 10 năm đổi mới. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới. Tích cực tham gia tuyên truyền giới thiệu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước ra nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
5. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc thể chế hoá các chủ trương của Bộ Chính trị trong Chỉ thị này và xem xét việc hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.
Các tỉnh uỷ, thành uỷ các đảng đoàn, các ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương có biện pháp tăng cường sự lãnh đạo đối với những nơi có tổ chúc Hội Luật gia. Trước mắt, cần giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Hội hiện nay.
6. Ban Nội chính Trung ương giúp Bộ Chính trị theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

TM.
BỘ.CHÍNH TRỊ
Đã ký
PHẠM THẾ DUYỆT

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 8/9/2008 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng (22/09/2008)
Chỉ thị số 47/2008/CT-BG-ĐT,ngày 14-8-2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009 (15/08/2008)
Chỉ thị số 279/CT-TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người (15/03/2008)
Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (02/02/2008)
Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg ngày 17/1/2008 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Mậu Tý 200 (30/01/2008)
Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25/1/2008 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo (30/01/2008)
Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg ngày 17/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân (23/01/2008)
Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/1/2008 của Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (14/01/2008)
Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản (10/01/2008)
Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22-12-2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008) (29/12/2007)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12/6/2007 của Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 (28/06/2007)
Chỉ thị số 13/2007/CT-TTg ngày 6/6/2007 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về ti (28/06/2007)
Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30-5-1998 của Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong c (26/06/2007)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet