Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
17:43 | 15/08/2012

 

 Cần nhanh chóng triển khai sâu rộng chương trình giáo dục  phòng chống tham nhũng vào các trường học (Ảnh: HNV)

(ĐCSVN) - Đề án 137 “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” được tổ chức dạy thí điểm từ năm học 2011-2012. Trong năm đầu tiên này, cả nước chỉ mới có 14 cơ sở giáo dục đại diện cho các bậc học từ trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tổ chức dạy thí điểm.

Ở cấp THPT, nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) được lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa; các cấp học khác lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa và chương trình học tập chính trị, các môn về Luật… Đến năm 2015, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiến hành điều chỉnh chương trình, biên soạn sách giáo khoa mới thì nội dung PCTN sẽ được tích hợp, lồng ghép vào chương trình giảng dạy chính thức.

Việc triển khai bước đầu khá hiệu quả

Trao đổi về Đề án, ông Hà Hữu Phúc - Phó Chánh thanh tra, Tổ phó Tổ công tác 137 Bộ GD&ĐT cho biết, mặc dù Luật PCTN đã được Quốc hội ban hành từ tháng 11/2005, nhưng khi Chính phủ có quyết định phê duyệt Đề án, đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong nhà trường thì việc giảng dạy gặp nhiều lúng túng do chương trình này còn mới. Trong khi chương trình đào tạo ở các cấp học đã ổn định nên việc lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào trường học còn gặp khó khăn. Tiến độ biên soạn chương trình cho khối các trường chuyên về luật còn chậm. Nguồn kinh phí, tài liệu và các phương tiện khác phục vụ cho việc triển khai còn hạn chế… Số trường dạy thí điểm ít, chưa mang tính đại diện cho từng cấp học nói chung và các vùng miền khác nhau nên kết quả không cao.

Bộ GD&ĐT đã khẩn trương phối hợp, triển khai xây dựng tài liệu về PCTN trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Bộ đã thành lập Tổ công tác giúp lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ được phân công trong Đề án. Cụ thể: Đã xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện Đề án, tiến hành khảo sát thực tế, biên soạn chương trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về PCTN trong các cấp học.

Bước đầu, Bộ đã triển khai tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ chỉ đạo cấp sở, cấp trường và giáo viên, giảng viên các trường dạy thí điểm những kiến thức cơ bản về công tác PCTN và những yêu cầu của Đề án 137; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục được chọn thí điểm các nội dung cần thiết khi triển khai thí điểm Đề án. Ngoài ra, ngành GD&ĐT cũng đã triển khai tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy nội dung PCTN trong các cấp học điều chỉnh chương trình, tài liệu liên quan đến nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với khả năng tích hợp, lồng ghép của các nhà trường, làm cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, nội dung giảng dạy về phòng chống tham nhũng, triển khai đại trà trong các cấp học và trình độ đào tạo trên phạm vi cả nước.

Báo cáo kiểm tra tại các trường được chọn làm thí điểm cho thấy, 100% các trường đã đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; các giáo viên, giảng viên đã được tập huấn nội dung PCTN. Bộ GD&ĐT chủ động trong việc bồi dưỡng giáo viên thuộc các trường do Bộ quản lý; đã có văn bản hướng dẫn cụ thể các trường trong việc triển khai thí điểm nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn, việc tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy thí điểm chiếm tỷ lệ nhỏ trong số giáo viên, giảng viên dạy nội dung PCTN. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chưa có hướng dẫn trong việc giảng dạy thí điểm nội dung PCTN trong các trường nghề và trường chính trị.

Cụ thể, báo cáo của 8 trường PTTH ở các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Bến Tre, được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn dạy thí điểm cho thấy, các trường có sự chuẩn bị tốt, trang bị kiến thức cho giáo viên, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo. Học sinh rất hào hứng với nội dung học, đặc biệt là thông qua các hoạt động ngoại khóa, như diễn kịch, hội thi…

Các trường trung cấp, cao đẳng và đại học đưa nội dung PCTN được lồng ghép vào phần nâng cao ý thức pháp luật về PCTN và nội dung các dấu hiệu tham nhũng trong chương vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, đồng thời lồng ghép cả vào các môn chính trị như: Triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối với các trường chuyên về luật và lực lượng vũ trang, việc giảng dạy nội dung PCTN đã được thực hiện trước khi có Đề án 137, được dạy trong bộ môn Luật hình sự (phần các tội phạm về chức vụ). Sau khi triển khai Đề án và được tập huấn, Trường đã lồng ghép nội dung này vào môn học Luật hình sự và Luật hành chính. Đối với các trường thuộc Bộ Công an và Quốc phòng quản lý, các Bộ đã hướng dẫn việc triển khai khá nghiêm túc theo chỉ đạo của Cục nhà trường và Cục đào tạo. Việc giảng dạy chính khóa được thực hiện 15 tiết, đồng thời triển khai một số hoạt động ngoại khóa.

Đối với các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước được chọn thí điểm, trong đó phải kể đến Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh vừa là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trong việc triển khai thí điểm, vừa là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thí điểm. Trong suốt thời gian qua, Học viện đã triển khai xây dựng và ban hành tài liệu về PCTN dành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các trường chính trị về nội dung PCTN.

Cùng với những kết quả tích cực, cũng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Theo các đơn vị được lựa chọn thí điểm, thực trạng tham nhũng còn phức tạp, nên việc lấy dẫn chứng cụ thể rất khó khăn và khó thuyết phục được học sinh. Bên cạnh đó, các trường vẫn còn lúng túng trong việc lồng ghép nội dung PCTN vào các môn học, thậm chí do quá trình lồng ghép chưa thống nhất, nên việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc đưa nội dung PCTN vào chương trình học chưa được thường xuyên; với thời lượng đưa vào chương trình ít, lại lồng ghép nên các trường chưa tổ chức kiểm tra hay thi bắt buộc nội dung này. Đáng chú ý, việc lồng ghép một số nội dung của Đề án vào các môn học còn nhiều lúng túng, chưa thống nhất, chưa có kiểm tra, nên việc đánh giá hiệu quả triển khai Đề án chưa đạt được. Các hoạt động ngoại khóa mặc dù đã được hướng dẫn, nhưng chưa được triển khai do nhà trường chưa quan tâm đúng mức. Đáng chú ý, việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo bồi dưỡng của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh còn chậm, các hoạt động ngoại khóa chưa được triển khai hiệu quả.

Ngày 2/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng". Đây là lần đầu tiên nội dung PCTN được đưa vào nhà trường một cách có hệ thống, thể hiện được sự quan tâm của Nhà nước đối với việc nâng cao nhận thức trong xã hội và tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh PCTN.

Theo lộ trình của Đề án, trước khi nội dung PCTN được giảng dạy trong các nhà trường, sẽ tổ chức dạy thí điểm tại 14 trường ((1) Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Đại học Công đoàn; (3) Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; (4) Trung cấp sư phạm Mẫu giáo Hà Nội; (5) Học viện Cảnh sát nhân dân; (6) Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 - Bộ Công an; (7) Học viện Chính trị Quân sự; (8) Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng; (9) Trường Chính trị Đà Nẵng; (10) Trường Sỹ quan Không quân (Nha Trang) - Bộ Quốc phòng; (11) Cao đẳng nghề Đà Nẵng; (12) Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; (13) Trường Cao đẳng nghề Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; (14) Trường Sỹ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) - Bộ Quốc phòng).

Cần nhanh chóng đưa nội dung giáo dục PCTN rộng rãi vào chương trình đào tạo

Quá trình triển khai thí điểm đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng từ đây đã xuất hiện một số tồn tại, vướng mắc cần khắc phục để triển khai hiệu quả hơn. Cụ thể, các đơn vị được chọn thí điểm đã chung kiến nghị rằng, cần đồng bộ các nội dung triển khai, trong đó khẳng định việc giảng dạy nội dung PCTN trong trường học là rất cần thiết. Tuy nhiên, khung chương trình của các hệ đào tạo, bồi dưỡng tương đối chặt chẽ và cụ thể, nên việc lồng ghép, tích hợp nội dung này sẽ làm phát sinh số tiết học vượt khung chương trình. Do đó, các bộ, ngành cần nghiên cứu, điều chỉnh khung chương trình cho phù hợp với chương trình đào tạo. Cần có hướng dẫn cụ thể hơn đối với việc giảng dạy nội dung này; việc giảng dạy phải có kiểm tra, đánh giá. Để đảm bảo hiệu quả giảng dạy, đề nghị hàng năm tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên cập nhật kiến thức về PCTN vào các dịp hè.

Thực tế chỉ ra rằng, tham nhũng là vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Việc giảng dạy cho học sinh, sinh viên cần có nhiều thông tin, tài liệu làm ví dụ, tạo hứng thú học tập cho đối tượng người học. Tuy vậy, tài liệu tham khảo về tham nhũng hiện nay rất thiếu, nhất là tài liệu phản ánh về thực trạng tham nhũng; công tác PCTN và các vụ án tham nhũng điển hình bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật. Do vậy, đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án, các bộ, ngành cần cập nhật thông tin, tài liệu cho các trường học phục vụ việc giảng dạy nội dung này. Cần có các tư liệu hình ảnh, băng đĩa để giáo viên, giảng viên có thể làm dẫn chứng giảng dạy cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ dụng cụ học tập như máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy môn học này.

Ngoài ra, do yêu cầu của Đề án, các trường đã triển khai giảng dạy nội dung PCTN lồng ghép vào các môn học, đã phát sinh thêm số tiết học và nhiệm vụ soạn giáo án. Tuy vậy, các giáo viên chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng tương xứng. Đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, giảng viên dạy môn học này trong các nhà trường.

Có một điểm chung nhận được sự thống nhất cao chính là hầu hết các đơn vị thí điểm đều cho rằng, nội dung PCTN rất cần được giảng dạy trong các nhà trường, do vậy, cần nhanh chóng triển khai giảng dạy đại trà trong thời gian tới. Đây cũng được xem là một trong các giải
pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng.

Các từ khóa theo tin:

Lê Nguyễn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai (27/11/2015)
Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ việc 14 lần vỡ đường ống nước Sông Đà (26/11/2015)
Bình Thuận tập trung xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực tồn đọng (24/11/2015)
Bộ Xây dựng yêu cầu công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công (17/11/2015)
Việt Nam tích cực tham gia Hội nghị chống tham nhũng Liên hợp quốc (08/11/2015)
Kết thúc xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng (05/11/2015)
Việt Nam tham dự Kỳ họp thứ 6 của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (04/11/2015)
Tham nhũng trong khu vực công còn nghiêm trọng (28/10/2015)
Nhấn mạnh vai trò của giám sát, phản biện trong phát huy dân chủ (26/10/2015)
Tạm giam thêm 4 bị cáo trong vụ án “6 cán bộ ngành đường sắt lợi dụng chức vụ, quyền hạn” (23/10/2015)
 Trang 1 / 66 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí (10/08/2012)
Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng (09/08/2012)
Nhà máy xử lý rác hiện đại nhưng lại thiếu nguyên liệu hoạt động (07/08/2012)
Phát hiện nhiều sai phạm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang (31/07/2012)
Các tỉnh, thành Đông Nam bộ phát hiện sai phạm 19,7 tỷ đồng (26/07/2012)
Đẩy nhanh việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (26/07/2012)
Kon Tum: Thanh tra phát hiện sai phạm gần 2 tỷ đồng (24/07/2012)
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý về phòng chống tham nhũng, lãng phí (18/07/2012)
Lãng phí hàng tỷ đồng trong mua sắm thiết bị y tế ở Kiên Giang (17/07/2012)
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 1.503 tỷ đồng, 48 ha đất (12/07/2012)
 Trang 1 / 120 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet