Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí
21:47 | 12/09/2012

(ĐCSVN)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người để lại cho chúng ta những di sản tinh thần to lớn, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng về thực hành tiết kiệm và phòng chống tham ô, lãng phí.
 
Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm là sử dụng hợp lý và có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động, tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân. Theo Người, “tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ǎn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tǎng gia sản xuất, mà tǎng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”. Trong quan niệm của Người, tiết kiệm là chi tiêu, sử dụng có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền của, thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định. Mục đích của tiết kiệm là để tích luỹ tiền của, thời gian, công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân. Tiết kiệm “không phải là lý luận cao xa, mà là hành vi trong thực tế của cán bộ, nhân dân ta, tất cả mọi người đều phải thực hành tiết kiệm và kết quả tiết kiệm của mọi người đều góp phần cho sự nghiệp cách mạng thắng lợi”.
 
Vậy tham ô là gì? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tham ô là “ ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung, của chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, cho đơn vị mình cũng là tham ô. Tham ô là ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”.

Người còn xác định  tham ô, không chỉ gây tổn hại rất lớn đến của cải vật chất mà còn làm giảm lòng tin của nhân dân. “Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người”, “Tham ô của công tức là xâm phạm đến lợi ích chung của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân. Vì vậy, kiên quyết chống tham ô là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân ta”.

Hồ Chí Minh khẳng định lãng phí là việc quản lý, sử dụng tiền của, sức lao động, thời gian kém hiệu quả. Người cho rằng lãng phí có nhiều cách như lãng phí sức lao động; lãng phí thì giờ;  lãng phí tiền của.
Người cho rằng: “Lãng phí và tham ô tuy khác nhau ở chỗ: lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn trộm của công, nhưng kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước của tập thể, thì lãng phí cũng có tội. Tham ô là trộm, cướp, lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho chính phủ, có khi còn tai hại hơn tham ô”

Hồ Chí Minh chỉ ra  “Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô …cho nên muốn triệt để chống tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống nguồn gốc của nó là bệnh quan liêu”. Theo Người: “Muốn lúa tốt phải nhổ cỏ cho thật sạch, nếu không thì dù cày bừa kỹ, bón nhiều phân, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi. Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cũng phải nhổ cỏ cho thật sạch, nghĩa là phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu không thì nó sẽ là hại đến công việc của ta”. Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”, “ là kẻ thù của nhân dân, của Chính phủ, kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”, “nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta rất tốt đẹp, tệ tham ô, lãng phí là cái xấu xa do chế độ cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của cơ thể sống. “Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng khoẻ mạnh thêm”.

Hồ Chí Minh yêu cầu: Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, triệt để; phải trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Gắn chặt giữa xây với chống, kết hợp giáo dục, phòng ngừa với đấu tranh khắc phục, lấy giáo dục làm chính. Theo Người, để thực hiện được yêu cầu đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Phải dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân; chăm lo xây dựng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động đấu tranh khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm chính quyền thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, quản lý thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

                                                          --------------------------

 

 
1.       Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 2000, t.6, tr.484-495.
2.       http://tennguoidepnhat.net/2012/06/13/thuc-hanh-tiet-kiem-chong-tham-o-lang-phichong-benh-quan-lieu-1952/

 

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Thị Vân (CTV)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Tăng cường thực thi pháp luật trong phòng chống tham nhũng (26/11/2015)
Các cơ quan có thẩm quyền chưa chủ động xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập (15/11/2015)
"Cần sớm loại bỏ công chức ăn bám, nói thì hay làm thì dở" (03/11/2015)
Cần các biện pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng (01/11/2015)
Quốc hội thảo luận về công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng (29/10/2015)
"Phải kiểm soát được thu nhập của người có chức vụ cao" (28/10/2015)
Hoàn thiện hệ thống pháp luật để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng (21/10/2015)
Thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (29/07/2015)
Bài học về phòng ngừa tham nhũng (21/07/2015)
Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lâm Đồng (09/07/2015)
 Trang 1 / 8 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng ở Việt Nam (11/09/2012)
Cần sửa đổi căn bản khung pháp lý về phòng chống, tham nhũng (05/09/2012)
Cần phát huy hiệu quả của các sáng kiến phòng, chống tham nhũng (02/09/2012)
Cần bổ sung, sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (29/08/2012)
Đẩy mạnh xử lý cán bộ vi phạm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (03/08/2012)
“Liều thuốc” cho nạn chạy chức, chạy quyền (02/08/2012)
Cần tập trung bảo đảm cơ chế thực thi quyền tiếp cận thông tin (25/07/2012)
Nếu chỉ kê khai tài sản rồi "để đó" thì không có tác dụng chống tham nhũng (08/06/2012)
Công tác cán bộ kém dễ nảy sinh tham nhũng (04/06/2012)
Làm tốt công tác cán bộ trong phòng, chống tham nhũng (30/05/2012)
 Trang 1 / 64 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet