Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2015  
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
In trang
Đa dạng hoá hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
15:33 | 22/01/2013

Năm 2013, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên và Bình Thuận cùng hướng về mục tiêu tập trung đa dạng hoá hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* MTTQ tỉnh Điện Biên tập trung đa dạng hoá hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bằng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chương trình hành động thực hiện nghị quyết VII của MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với mỗi việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, MTTQ các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; tập trung thực hiện các chương trình an sinh xã hội; phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo tại 4 huyện nghèo…

Ngoài mục tiêu nâng cao tinh thần dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ tỉnh còn chú trọng công tác đối ngoại nhân dân qua việc thường xuyên sâu sát với cơ sở, địa bàn các tỉnh, các xã, các bản biên giới; tăng cường công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm và quản lý đường biên, hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, nâng cao tình đoàn kết, hoà bình, hữu nghị giữa Việt Nam với Lào…

Trong năm 2012, MTTQ các cấp đã bình xét và công nhận được trên 700 khu dân cư văn hoá, công nhận trên trên 58.000 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá … Đặc biệt, MTTQ tỉnh cùng với các tổ chức thành viên đã kiểm tra, đôn đốc làm trên 100 nhà “đại đoàn kết” giao cho người nghèo ở các địa phương trong tỉnh kịp đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ…

* Năm 2013, MTTQ các cấp trong tỉnh Bình Thuận tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các các ngành chức năng hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MTTQ các cấp ở tỉnh Bình Thuận tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng bộ máy vững chắc từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đoàn thể chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ trí thức, công thương gia, người tiêu biểu …Thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo ở cơ sở. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tốt việc tiếp dân, tham gia giải quyết những vụ việc bức xúc của nhân dân và giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Năm 2013, MTTQ các cấp ở Bình Thuận đẩy mạnh các phong trào thi đua lập tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019./.

Các từ khóa theo tin:

(Theo TTXVN)
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet