Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015  
Bạn đọc Hỏi - Đáp
In trang
Nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị
20:17 | 18/05/2007
Untitled 1

(ĐCSVN) - Bạn ở địa chỉ email:vosant@dng.vnn.vn: Tối muốn tìm hiểu nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị ?

Trả lời:

Nhằm phát huy kết quả, khắc phục những mặt hạn chế trong 3 năm thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị "Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành  hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm cụ thể:

1- Về tên gọi:
Được thống nhất tên gọi gọn là: “đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.
2- Về đối tượng giới thiệu:
2.1. Gồm những đảng viên đang công tác ở các cơ quan (Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các cơ quan quân đội, công an... ở các cấp), doanh nghiệp các loại, đơn vị sự nghiệp (kể cả các trường, trạm y tế... trực thuộc xã, phường, thị trấn) và đảng viên cư trú ở nơi khác chuyến đến công tác và sinh hoạt ở xã, phường, thị trấn được giới thiệu về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú (nơi cư trú là nơi đảng viên có hộ khẩu thường trú hoặc nơi được công an xã, phường, thị trấn cho đăng ký tạm trú từ một năm trở lên, không phân biệt nơi cư trú đó ở trong hay ngoài phạm vi đảng bộ tỉnh, thành) theo mẫu 1 -76.
2.2. Đối với những đảng viên thường xuyên đi công tác xa nhà, lưu động cũng phải giới thiệu về nơi cư trú hợp pháp để chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú biết theo dõi về trách nhiệm tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhưng được miễn các kỳ sinh hoạt do cấp uỷ nơi cư trú triệu tập.
2.3. Những đảng viên ở nhà tập thể cơ quan, nông trường, nhà công vụ...được giới thiệu về cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn (nơi nhà tập thể đảng viên đang ở đóng trên địa bàn) để thực hiện nghĩa vụ công dân.
2.4. Đối với đảng viên do yêu cầu công tác phải giữ bí mật về nhân thân, là bộ đội, công an ở trong các doanh trại và sinh viên ở ký túc xá thì được miễn giới thiệu về nơi cư trú.
3- Về hình thức tổ chức, thời gian và nội dung sinh hoạt:
3.1. Hình thức tổ chức: đảng viên đang công tác và giữ mối liên hệ nơi cư trú không sinh hoạt chung với chi bộ địa phương; được tổ chức sinh hoạt theo địa bàn dân cư (thôn, ấp, bản, làng, khu phố, tổ dân phố...); do chi uỷ chi bộ nơi cư trú theo dõi, quản lý.
3.2 Thời gian sinh hoạt:
- Chi uỷ chi bộ nơi cư trú tổ chức cho đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú sinh hoạt định kỳ một năm ít nhất 2 lần và chỉ mời họp đột xuất khi thật cần thiết do chi uỷ nơi cư trú chủ trì.
3.3 Nội dung sinh hoạt:
Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những nội dung chính sau:
- Cấp uỷ nơi cư trú thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nội dung công tác trọng tâm của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư để đảng viên biết tham gia bàn biện pháp giải quyết và gương mẫu thực hiện.
- Nhận xét đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân và vận động gia đình xây dựng gia đình văn hoá.

Ngoài ra, Hướng dẫn còn quy định cụ thể các điểm về  Nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú; Nhiệm vụ của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác; Nhiệm vụ của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú…

Muốn biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ sau:

http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=2&subtopic=8&id=BT27100339365

Chào thân ái !

BBT

Các từ khóa theo tin:

Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet