Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
26/08/2019
(ĐCSVN) - 10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương
15:04 18/09/2019
(ĐCSVN) - Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 11-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn vạch trần âm mưu của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kêu gọi nhân dân Đông Dương đoàn kết đấu tranh chống đế quốc.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
14:55 18/09/2019
(ĐCSVN) - Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng.
Chủ trương chuyển hướng hoạt động của ĐCSĐD khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
14:55 18/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 3-9-1939, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam
14:07 18/09/2019
(ĐCSVN) - Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau.
Hội nghị Xứ uỷ Bắc Kỳ về củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong toàn xứ
14:07 18/09/2019
(ĐCSVN) - Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Thông cáo khẩn cấp kêu gọi toàn Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống khủng bố đòi tự do dân chủ ngày 12-3-1939, Xứ uỷ Bắc Kỳ bí mật triệu tập một cuộc hội nghị tại Hà Nội bàn phương hướng củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Xứ.
Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối của Đảng
14:06 18/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 28-3-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn tình hình chung và đường lối chủ trương của Đảng”.
Đảng phát động quần chúng đấu tranh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
14:06 18/09/2019
(ĐCSVN) - Trong làn sóng khủng bố năm 1939, nhà cầm quyền Đông Dương ra sức ngăn cấm không cho nhân dân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.
Thường vụ Xứ uỷ Nam Kỳ ra Nghị quyết về công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào quần chúng
14:05 18/09/2019
(ĐCSVN) - Đầu năm 1939, Xứ uỷ Nam Kỳ chủ trương đưa người tham gia Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự phá hoại của lực lượng Tờrốtkít nên chủ trương của Xứ uỷ không thực hiện được.
Tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
14:05 18/09/2019
(ĐCSVN) - Trước khi vào Nam chỉ đạo và chuẩn bị Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng tạm lánh ở gác xép trên sân thượng của Nhà băng Đông Dương (nay là Trụ sở của Ngân hàng quốc gia Việt Nam).