Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
26/08/2019
(ĐCSVN) - 10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II
16:03 14/10/2019
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II họp từ ngày 12 đến 22/1/1959 để kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà cho toàn Đảng và toàn dân. Hội nghị đã bàn về đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoạn trích từ Văn kiện Đảng toàn tập.
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập
15:54 14/10/2019
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một tổ chức liên minh quân sự và chính trị, dân tộc chủ nghĩa cánh tả, hoạt động chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam
15:53 14/10/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết số 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam.
Các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam nêu trong Đại hội III của Đảng
15:53 14/10/2019
(ĐCSVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng họp từ ngày 05-10/9/1960 với 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết. Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân bán gạo khao quân nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9-1949
15:52 14/10/2019
(ĐCSVN) - Nhằm động viên lực lượng vũ trang và khắc phục khó khăn trước mắt về lương thực, ngày 20-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Tôi lấy danh nghĩa cá nhân mà nhờ đồng bào giùm tôi việc đó. Tôi muốn nhờ đồng bào mỗi gia đình bán cho tôi 10 kilô gạo...” để khao quân nhân dịp kỷ niệm Độc lập 2-9.
Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ mừng Liên hiệp quốc gia
15:50 14/10/2019
Ngày 5/1/1946, tại Lễ mừng Liên hiệp quốc gia (1) do các Phật tử trong Hội Phật giáo cứu quốc tổ chức để cầu nguyện cho nền độc lập của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương tiếp tục và đẩy mạnh chiến dịch Tây Bắc
15:49 14/10/2019
(ĐCSVN) - Qua các chiến dịch Đông Bắc, Tây Bắc, Trung ương Đảng nhận thấy mặt trận Tây Bắc là nơi địch yếu nhất, nhưng đối với ta đây lại là một cứ điểm quan trọng bảo vệ phía sau cho căn cứ địa Việt Bắc, là bàn đạp tiến sang vùng Thượng Lào.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
15:49 14/10/2019
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 05 đến ngày 10-9-1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.
Chính phủ ban hành Sắc lệnh nghĩa vụ quân sự
13:59 14/10/2019
(ĐCSVN) - Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển lực lượng ba thứ quân, ngày 4-11-1949, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 126-SL quy định nghĩa vụ quân sự cho nam công dân từ 18 đến 45 tuổi.