Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
26/08/2019
(ĐCSVN) - 10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.
Hoạt động của công an nhân dân trong thời gian chuẩn bị và diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ
08:03 08/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 20-11-1953, thực dân Pháp cho 6 tiểu đoàn nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ và xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm. Chúng coi Điện Biên Phủ là "ngã tư chiến lược quan trọng”, vị trí then chốt làm bàn đạp chiếm lại Tây Bắc và che chở cho Thượng Lào.
Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ
07:52 08/10/2019
(ĐCSVN) - Ngay sau khi địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất ở chiến trường Đông Dương, ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị nhận định:
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
07:52 08/10/2019
(ĐCSVN) - Quán triệt tinh thần Chỉ thị Toàn dân kháng chiến ngày 12-12-1946 của Đảng, cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Tổng Bí thư Trường Chinh viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật - Cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng từ số 70 (4-3-1947) đến số 81 (l-8-1947).
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết về hệ thống tổ chức của Đảng trong quân sự
07:51 08/10/2019
(ĐCSVN) - Đến đầu năm 1947, hệ thống tổ chức của Đảng trong quân sự gần như một hệ thống độc lập, không gắn bó với các cấp bộ Đảng.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
11:26 07/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 17/7/1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân đánh phá miền Bắc, trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do...".
Tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng: Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đạt giải Nhất ​
11:24 07/10/2019
(ĐCSVN) – Trong tuần thứ 6 (từ 1 - 7/10), đã có tổng số 68.923 người tham gia với 172.465 lượt người tham gia dự thi. Có 18.375 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi; 92.499 lượt người trả lời đúng. Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là người đạt giải Nhất tuần.
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương
10:59 07/10/2019
(ĐCSVN) - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của Chính phủ ta.
Ý nghĩa của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
10:58 07/10/2019
(ĐCSVN) – Bài viết “Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ” trong cuốn Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 3) nhận định, chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến công vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, cổ vũ phong trào chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc trên thế giới.
Những mốc lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ
10:58 07/10/2019
(ĐCSVN) –Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là đỉnh cao của trí tuệ quân sự Việt Nam, chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin điểm lại những mốc thời gian của Chiến dịch này.