Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
26/08/2019
(ĐCSVN) - 10h sáng nay, 26/8, Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trên máy tính hoặc điện thoại smarphone.
Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư
15:11 10/10/2019
(ĐCSVN) - Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, ngày 20-5-1948, Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền Bắc Đông Dương) đã tiến hành.
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc
15:11 10/10/2019
(ĐCSVN) - Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng và phong cách công tác, tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, ký bút danh X.Y.Z. Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào đầu năm 1948.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về Phát triển đảng viên “Lớp Tháng Tám"
15:05 10/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 28-7-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc tổ chức "Lớp Tháng Tám" nhằm "phát triển Hội và kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám một cách đặc biệt".
Ngày Thương binh toàn quốc
15:04 10/10/2019
(ĐCSVN) - Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về cách kiểm thảo theo bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đảng viên Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 1-3-1947
14:44 10/10/2019
(ĐCSVN) - Nhận thấy việc kiểm thảo theo bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "một việc khẩn thiết của tất cả các đồng chí trong Đảng”, song "nhiều nơi đã làm một cách chiếu lệ”, ngày 7-7-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc kiểm thảo.
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương
14:32 10/10/2019
(ĐCSVN) - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao của Chính phủ ta.
Trung ương Đảng ra Chỉ thị đối với tờ Sự thật
14:32 10/10/2019
(ĐCSVN) – Mỗi khu ít nhất phải có một đồng chí trong khu uỷ làm thông tin viên, hay biên tập viên cho báo. Gắng cho báo ra đúng và đều mỗi tuần một kỳ. Tất cả các đồng chí đảng viên phải bắt buộc nghiên cứu Sự thật, thảo luận những bài quan trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm Đời sống mới
16:19 08/10/2019
(ĐCSVN) - Xuân Bính Tuất (1946), trong thư gửi phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
08:27 08/10/2019
(ĐCSVN) - Khi viết về cách mạng miền Nam và chiến tranh nhân dân, đồng chí Lê Duẩn đã viết “Trận Điện Biên phủ vĩ đại – đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.