• Đấu tranh chống quan điểm sai trái  

Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
26/08/2019
(ĐCSVN) – Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, nhiệm vụ của mỗi đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ.
Mõ làng RFA
11:24 13/07/2012