Sửa Luật Đầu tư công: “Đổ thừa hết do luật thì không đúng”
20/09/2018
(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện Luật Đầu công tư có khó khăn, nhưng chỉ một phần do luật, còn phần nhiều là do tổ chức thực hiện luật chưa nghiêm...
Việc xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) là cần thiết
09:31 14/09/2018
(ĐCSVN) - Một số quy định của Luật Dân quân tự vệ (DQTV) chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn liên quan đến DQTV chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc...
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đường sắt hoạt động
08:58 14/09/2018
(ĐCSVN) - Luật đường sắt điều chỉnh được thay thế Luật Đường sắt 2005 trong đó điều chỉnh rất nhiều điều, khoản. Theo quy định chung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khi dự thảo Luật mới được ban hành cũng đã có dự thảo các Nghị định, văn bản dưới Luật.
Bộ Tư pháp bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
21:35 13/09/2018
(ĐCSVN) - Chiều ngày 13/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Vệ Quốc giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
21:22 13/09/2018
(ĐCSVN) - Chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (THAHS).
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế
18:40 13/09/2018
(ĐCSVN) – Đây là vấn đề được đặt ra phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, sáng ngày 13/9.
Nâng cao năng lực quản lý về sở hữu công nghiệp cho cán bộ các Sở Khoa học và công nghệ ​
16:19 13/09/2018
(ĐCSVN) – 70 học viên bao gồm lãnh đạo và cán bộ của 34 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh, thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp do Cục SHTT tổ chức ngày 11-14/9/2018, tại Hà Nội.
Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh Phú Yên
16:19 13/09/2018
(ĐCSVN) - Ngày 11/9, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Khóa XIV) tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh Phú Yên.
Vẫn còn tư duy soạn thảo dự án luật có lợi cho bộ, ngành
15:24 13/09/2018
(ĐCSVN) – Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, tính phối hợp, “nhạc trưởng” không bảo đảm nên khi mỗi bộ, ngành đề xuất một dự án luật đều đưa ra những vấn đề có lợi cho công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo của bộ, ngành đó nhưng lại không nhìn đến tổng thể chung.
Bộ Tư pháp triển khai Ngày Pháp luật năm 2018
16:12 12/09/2018
(ĐCSVN) - Hoạt động trọng tâm sẽ tập trung vào thông tin, phổ biến về chủ đề, nội dung hưởng ứng và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng đơn vị, tổ chức.