" Làm rõ 3 đặc khu sẽ mang lợi ích gì cho đất nước?"
16/04/2018
(ĐCSVN) – Phải trả lời được câu hỏi là 3 đặc khu sẽ mang lợi ích gì cho đất nước và chúng ta sẽ phải bỏ ra cái gì, thu được gì? Có thể trong ngắn hạn phải bỏ tiền ra đầu tư, nhưng trong dài hạn phải bảo đảm được kết quả tích cực.
Thủ tướng thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ
10:37 03/04/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng Tổ công tác.
Không được sách nhiễu, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá tài sản
10:05 03/04/2018
(ĐCSVN) - Đây là một trong những quy định của dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên đang được Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trang thiết bị y tế phải đáp ứng nguyên tắc thiết yếu về tính an toàn
17:03 02/04/2018
(ĐCSVN) – Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã đề xuất quy định về các nguyên tắc thiết yếu về tính an toàn và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế.
Chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ
15:58 02/04/2018
(ĐCSVN) - Đó là một trong những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2018 gồm: Quy định các trường hợp giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt; Sử dụng bản ghi âm, ghi hình với mục đích thương mại phải trả tiền; Bổ sung đối tượng được tuyển thẳng vào đại học; Mạng xã hội phải loại bỏ nội dung vi phạm trong 3 giờ…
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
22:23 31/03/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
22:22 31/03/2018
(ĐCSVN) - Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phải bảo đảm công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành
19:32 31/03/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ căn cứ vào Kế hoạch số 07-KH/TW và Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành.
Hoàn thiện thể chế về đăng ký tài sản góp phần phòng chống tham nhũng
17:45 30/03/2018
​(ĐCSVN) - Theo các chuyên gia pháp luật, việc hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản là giải pháp quan trọng, cần thiết để đẩy mạnh quá trình công khai, minh bạch thông tin về tài sản, đảm bảo sự an toàn của các giao dịch về tài sản trong nền kinh tế, tạo cơ sở tham chiếu quan trọng cho công tác phòng, chống tham nhũng…
Tiêu chuẩn sức khoẻ nhân viên đường sắt
17:12 30/03/2018
(ĐCSVN) – Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.