Sửa Luật Đầu tư công: “Đổ thừa hết do luật thì không đúng”
20/09/2018
(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện Luật Đầu công tư có khó khăn, nhưng chỉ một phần do luật, còn phần nhiều là do tổ chức thực hiện luật chưa nghiêm...
Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
15:05 08/03/2019
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
Công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
18:24 07/03/2019
(ĐCSVN) – Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản về việc công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).
Quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
22:18 06/03/2019
(ĐCSVN) - Thông tư số 02/2019/TT-BTC, quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 về chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.
Hội LHPNVN góp ý một số vấn đề quan trọng sửa Luật Giáo dục
16:19 06/03/2019
(ĐCSVN)- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa có ý kiến gửi Bộ GD&ĐT góp ý dự thảo Luật GD (sửa đổi). Trong đó, nội dung góp ý tập trung vào giáo dục hòa nhập với người học có hoàn cảnh đặc biệt; nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…
Ban hành Nghị định về phòng thủ dân sự
09:57 06/03/2019
(ĐCSVN) -Việc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự phải đảm bảo nguyên tắc: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phòng thủ dân sự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức...
Góp ý về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
09:55 06/03/2019
(ĐCSVN) - Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội và đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
Hà Nội: Gắn thi hòa giải viên giỏi với tuyên truyền quy tắc ứng xử công cộng
19:54 05/03/2019
(ĐCSVN) - Việc tổ chức Cuộc thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về pháp luật hòa giải ở cơ sở; quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố …
Chuẩn bị sơ kết Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
16:20 05/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2014.
Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch
15:44 05/03/2019
(ĐCSVN) - TS. Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: Sự lãnh đạo đúng đắn, các hệ thống tuân thủ kiểm soát rủi ro tham nhũng và việc quản trị, giám sát bằng quy định rõ ràng là những yếu tố quan trọng xây dựng liêm chính doanh nghiệp.