Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ luôn được thành phố quan tâm, ưu tiên đầu tư và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan như: Hình thành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại quận Thốt Nốt, Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai, giúp thành phố giảm thiểu việc chôn lấp và xử lý các vấn đề phát sinh do chôn lấp...

Tuy nhiên, hiện công tác quy hoạch và xây dựng bãi chứa, xử lý rác của Cần Thơ chưa hoàn chỉnh; công tác thu gom và xử lý rác chưa triệt để trên toàn địa bàn, trong đó chất thải rắn sinh hoạt thông thường trên địa bàn Cần Thơ chưa được thu gom, phân loại tại nguồn; công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt đang sử dụng là chôn lấp và từng bước chuyển đổi qua công nghệ đốt. Thành phố Cần Thơ đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc kiểm soát chất lượng khí thải với công nghệ xử lý chất thải rắn bằng các lò đốt có thu hồi năng lượng.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh đánh giá cao nỗ lực của Cần Thơ trong xử lý rác thải sinh hoạt trong điều kiện công nghệ xử lý rác thải còn nhiều khó khăn. Cùng ngày, Đoàn đã khảo sát Khu xử lý rác thải rắn tại phường Phước Thới, quận Ô Môn; xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Qua khảo sát, Đoàn nhận thấy ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý chất thải rắn trong cộng đồng chưa cao, đặc biệt là các doanh nghiệp xử lý chất thải rắn còn né tránh, đối phó với các cơ quan chức năng bảo vệ môi trường, dẫn đến tình trạng các khu xử lý rác thải của địa phương còn khá ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới, Cần Thơ cần giải quyết di dời các bãi rác gây ô nhiễm môi trường triệt để và nhanh chóng hoàn thành xây dựng các bãi rác tập trung đạt tiêu chuẩn; xúc tiến việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý nguồn rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường công tác thu gom rác đô thị, xây dựng các bãi xử lý rác tập trung đạt chuẩn quy định; bảo đảm chất lượng không khí để bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân./.

BL