TP.Hồ Chí Minh rà soát mã thẻ BHYT cho cựu chiến binh (Ảnh:baohiemxahoi.vn) 

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến ngày 09/8/2019, đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, trả lời theo thẩm quyền, nội dung như sau:  "Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng xem xét, nghiên cứu có chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau năm 1975 nhưng hiện nay chưa được hưởng chế độ và đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già, yếu, mắc bệnh hiểm nghèo...)”.

Ngày 29/8/2019, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau năm 1975 thuộc 02 trường hợp sau đây:

- Nếu quân nhân nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thì được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nếu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thì được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quân nhân có đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định nêu trên (Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg) ngoài được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hàng tháng tính theo thời gian công tác thực tế trong Quân đội, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Minh Anh