Theo Quyết định số 411/QĐ-TTCP ngày 10/06/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại tỉnh Hưng Yên; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2011 đến 31/12/2018; thời gian thanh tra 90 ngày làm việc thực tế.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Phạm Văn Long, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

TL