Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố Khung Chính sách phát triển tại Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2018

Với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 (VRDF 2019) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới chuẩn bị nội dung, chương trình của Diễn đàn.

Cụ thể, đã thống nhất chủ đề và các nội dung thảo luận trong Diễn đàn đáp ứng được bốn yêu cầu: Gắn liền với cải cách và phát triển; Phản ánh được những vấn đề lớn được Nhân dân quan tâm; Đóng góp thiết thực cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trong nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Mang tầm vóc quốc tế hoặc khu vực nhằm tăng cường chia sẻ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”, Diễn đàn sẽ diễn ra với ba phiên. Trong đó, Phiên chuyên đề 1: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập; Phiên chuyên đề 2: Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình; Phiên toàn thể: Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Theo đó, các phiên chuyên đề tổ chức theo hình thức thảo luận nhóm diễn giả. Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự Phiên toàn thể và có bài phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn dự kiến có đại diện các bộ, ban, ngành; các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới; đại diện một số quốc gia trong khu vực và thế giới có kinh nghiệm liên quan đến chủ đề Diễn đàn; Đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước và nước ngoài; Các chuyên gia, học giả và đại diện các cơ quan nghiên cứu trong nước.

Theo dự kiến, trước thềm Diễn đàn sẽ diễn ra Tọa đàm giữa các diễn giả, người tham gia thảo luận quốc tế của Diễn đàn với Tổ biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội nhằm trao đổi sâu các vấn đề liên quan đến chủ đề của Diễn đàn nhằm đóng góp hữu ích hơn cho việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025./.

Đức Trung