leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: MH

Ngày 15/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) họp về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia.

Theo đó, Thông tư gồm 3 chương, 18 điều và 4 phụ lục quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, cơ sở toán học, độ chính xác của bản đồ, định dạng sản phẩm; nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 được sửa đổi theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ gồm 7 nhóm lớp dữ liệu…

Ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, cho biết: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000. Theo đó, Tổ soạn thảo đã rà soát, đánh giá các văn bản đang còn hiệu lực có liên quan đến quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia theo tỷ lệ này; nghiên cứu các văn bản tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của các nước Malaysia, Anh, Mỹ, Australia để xây dựng dự thảo Thông tư và lấy ý kiến góp ý công khai từ các cá nhân, tổ chức.

Tính đến ngày 8/9, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã nhận được 30 văn bản ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường tại 21 tỉnh, thành phố. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Tổ soạn thảo đã nghiêm túc rà soát, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư theo các ý kiến góp ý. Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa chữa, hoàn thiện, đảm bảo kịp trình ban hành Thông tư trong tháng 9/2020.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, việc xây dựng dự thảo Thông tư có vai trò quan trọng nhằm góp phần xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; hệ thống các quy định bản đồ không chỉ phục vụ cho ngành Tài nguyên và Môi trường mà cần phải được mở rộng đối với các ngành, lĩnh vực khác. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu, bổ sung những kí hiệu bản đồ mà các ngành khác cũng có để tạo thành hệ thống quy định thống nhất, đồng bộ; đồng thời, xem xét, kế thừa những quy định kỹ thuật đã được ban hành trước khi có Luật Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng cần cập nhật những quy định kỹ thuật, các văn bản tiêu chuẩn mới và hiện đại trên thế giới để áp dụng cho sự phát triển của ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam hiện nay./.

BL