• Hỏi - đáp  

Vợ có nghĩa vụ phải trả nợ khi không biết chồng vay tiền?
25/01/2016
(ĐCSVN) – Bạn đọc ở hòm thư: lthien 82@gmail.com hỏi về việc trong thời gian chung sống không biết chồng vay mượn, nay ly hôn có phải chịu trách nhiệm trả nợ hay không?
Ban hành Nghị định về kinh doanh casino
22:59 20/01/2017
(ĐCSVN) - Nghị định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban hành Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
21:53 20/01/2017
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Nghị định này quy định về thẩm định, phê duyệt và cấp bảo lãnh chính phủ; quản lý bảo lãnh chính phủ; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đối với khoản vay trong nước và nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non
13:33 17/01/2017
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
22:09 13/01/2017
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.
Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế
22:02 13/01/2017
(ĐCSVN) - Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công
21:56 13/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
21:47 13/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Mỗi năm giảm 1,5 - 2% biên chế
15:46 07/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
Tăng cường nâng cao hiệu quả giám định tư pháp
21:46 06/01/2017
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.