Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Y tế vừa có chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC của Bộ Y tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục; việc triển khai giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị...

Ðể nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiện toàn và tổ chức bộ phận một cửa; khẩn trương xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa để chính thức khai trương trong tháng 9-2019 và thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 11-2019. Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các đơn vị, hạn chế thấp nhất việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC…

Minh Anh