Trong  đó, sửa quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (đủ 72 tháng) trở lên. Trường hợp giữ các ngạch tương đương, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp giữ các ngạch tương đương, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Dự thảo cũng quy định kể từ ngày Thông tư mới được ban hành, các cơ quan Thi hành án dân sự không bổ nhiệm mới công chức giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án./.

TA