Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chi trả trợ cấp đối với đối tượng được hưởng chế độ

(ĐCSVN)- Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung như sau: "Cử tri phản ánh, số người tham gia kháng chiến trước đây, sau giải phóng họ về nghỉ, không tiếp tục công tác, hiện nay đã lớn tuổi, cuộc sống rất khó khăn, trong khi chính sách hàng tháng của Nhà nước quá thấp, không đảm bảo cuộc sống. Đề nghị quan tâm tăng chính sách cho đối tượng này”.

Ngày 22/8/2019, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách Nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Mặt khác, theo lộ trình tăng lương cơ sở hàng năm, Chính phủ đều ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; trong đó đã điều chỉnh mức hưởng cho đối tượng này. Tính từ 2009 đến nay, đối tượng đã được 11 lần điều chỉnh mức hưởng.

Minh Anh