Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong 5 trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Ảnh: TL 

Theo đó, 5 trường đại học được giao nhiệm vụ này gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là hai năm, hiệu lực thi hành từ ngày 13/2.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trước ngày 15/12 hằng năm, 5 cơ sở giáo dục đại học này phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài./.

VA