leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng báo cáo tại phiên họp 

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến quan tâm tới Quỹ phòng chống thiên tai.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, về Quỹ phòng chống thiên tai, Thường trực Ủy ban chỉ rõ, Luật Phòng, chống thiên tai hiện hành chỉ quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai ở cấp tỉnh là quỹ ngoài ngân sách nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, mang tính nhân đạo xã hội để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai ở địa phương và chưa quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai ở Trung ương.

Thực tiễn phòng, chống thiên tai cho thấy, ở tại các địa phương mà thiên tai xảy ra nhiều thì nhu cầu sử dụng Quỹ này lớn nhưng nguồn thu của Quỹ lại thấp, ngược lại một số địa phương ít có thiên tai thì lại có kết dư Quỹ lớn. Do vậy, cần có cơ chế điều tiết giữa các Quỹ ở cấp tỉnh. Việt Nam hiện tham gia nhiều hiệp định, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống thiên tai và được quốc tế đánh giá cao trong phòng, chống thiên tai, do đó khi bị thiên tai tàn phá chúng ta thường nhận được nguồn lực từ một số Chính phủ, tổ chức quốc tế hỗ trợ trực tiếp cho khắc phục hậu quả thiên tai nhưng pháp luật hiện hành còn thiếu cơ chế tiếp nhận.

Tại Phiên họp tháng 9/2019, khi xem xét cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai ở Trung ương và lưu ý làm rõ mối quan hệ của Quỹ này với Quỹ Phòng, chống thiên tai hiện nay để tránh chồng chéo. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Dự án Luật đã quy định rõ về nguồn tài chính của Quỹ ở Trung ương; nguyên tắc hoạt động của Quỹ để bảo đảm tính minh bạch và tránh chồng chéo.

Còn đối với Quỹ ở cấp tỉnh: Báo cáo của UBND 27 tỉnh/tp và thực tiễn giám sát ở các địa phương về phòng, chống thiên tai của Ủy ban Thẩm tra cho thấy, các tỉnh đều tán thành việc cần có Quỹ Phòng, chống thiên tai; nhiều địa phương vận hành và quản lý, sử dụng tốt nguồn Quỹ này như Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh...Tuy nhiên, một số địa phương còn gặp khó khăn trong thu, chi Quỹ do những quy định chưa rõ trong Nghị định 94/2014/NĐ-CP về đối tượng miễn giảm; kinh phí chi cho hoạt động quản lý, điều hành Quỹ; việc trích để lại nguồn thu cho cấp huyện, cấp xã. Vừa qua, Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai đã tháo gỡ được những tồn tại nêu trên.

Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành với việc cần thiết thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận, sử dụng nguồn hỗ trợ quốc tế; đồng thời đề nghị cần quán triệt nguyên tắc không phát sinh thêm đơn vị, tổ chức, biên chế khi một Luật ra đời.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị đánh giá lại hiệu quả hoạt động của một số quỹ ngoài ngân sách, trong đó có Quỹ Phòng, chống thiên tai; đánh giá, rà soát lại các quỹ ở địa phương xem có trùng lắp với quỹ của Mặt trận Tổ quốc hay không; đảm bảo điều tiết quỹ tại các địa phương cho hợp lý./.

MD