Lực lượng thanh niên xung phong (Ảnh minh họa:baodienbienphu.vn)

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nội dung: "Đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho đối tượng Thanh niên xung phong”. "Đề nghị sớm giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng đi làm nhiệm vụ Quốc tế ở Lào, Campuchia đã gửi hồ sơ mà đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Nội dung thứ nhất

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng, thuộc đối tượng áp dụng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định nêu trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quy định.

Nội dung thứ hai

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; đến nay, toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với gần 1,3 triệu đối tượng, với số tiền gần 5.168 tỷ đồng và 1.131 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Riêng tỉnh Thái Bình đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 53.589 đối tượng, với số tiền trên 222 tỷ đồng và trợ cấp hàng tháng đối với 65 đối tượng. Đồng thời, đã tổng kết toàn quốc việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định nêu trên vào tháng 12/2015. Hiện nay, ở một số địa phương, do những nguyên nhân khác nhau, còn một số rất ít chưa được giải quyết chế độ; Ban Chỉ đạo 24/BQP đã chỉ đạo, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm chế độ đối với các đối tượng còn tồn, sót trong thời gian sớm nhất.

Minh Anh