leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trường Giang)

Ngày 4/3, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án có phạm vi thực hiện trên cả nước đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Nguyên tắc xác định khối lượng thực hiện trong Đề án phải đảm bảo việc kế thừa các sản phẩm đã đầu tư từ các Chương trình, Dự án trước đây; không trùng lặp với các Chương trình, dự án đang thực hiện, hoặc đang đề xuất. Thời gian thực hiện Đề án trong 6 năm từ năm 2020 – 2025.

Để triển khai các bước của Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu Báo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy ý kiến bổ sung của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện bộ hồ sơ để trình lại Văn phòng Chính phủ theo quy định. Đến nay, Tổng cục đã nhận được 8/10 ý kiến của các Bộ, ngành; 24/63 ý kiến của các tỉnh, thành phố.

Hiện Tổng cục đang tiếp tục liên hệ, đôn đốc lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đồng thời, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã góp ý.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã phát biểu, đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện, nội dung thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc xây dựng, đôn đốc lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng Đề án, Thứ trưởng cho rằng đây là một trong 6 đề án cơ sở dữ liệu quốc gia, vì vậy việc xây dựng Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cần hướng tới sự bền vững,

Về nội dung Đề án, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục nghiên cứu mục tiêu, cách thức triển khai, bổ sung thêm giải pháp về nguồn vốn như: Cơ chế đặc thù về nguồn vốn và hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật, đánh giá về hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó cần làm rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ với các địa phương, trực tiếp giao cho Bộ hay phân cấp từ Bộ đến địa phương.

BL