• Đường lối, chính sách  

Tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú
29/06/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
10:59 21/10/2016
(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT ban hành quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2016.
6 nhiệm vụ trọng tâm về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục
15:48 28/09/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp.
6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
17:46 07/09/2016
(ĐCSVN) – Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017 như sau:
Tăng cường giáo dục phòng, chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên
16:15 25/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các địa phương và cơ sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở GD&ĐT từ năm học 2013-2014.
Trẻ em, HSSV dân tộc thiểu số sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ mới
10:46 25/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục& Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
Không được thu học phí vượt mức trần quy định
16:36 24/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
14:20 17/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.
Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017
15:15 15/07/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 14 năm 2017.
Hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa
14:16 05/07/2016
(ĐCSVN) - Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng – Đó là một giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” của Bộ GD&ĐT.