Ảnh minh họa. Nguồn: Đình Tăng

Trả lời báo chí đầu năm học mới liên quan đến vấn đề hiện nay, vẫn còn có những địa phương tồn tại thực trạng thừa/thiếu và hợp đồng GV không đúng quy định; đặc biệt là vấn đề thiếu GV do tăng trưởng “nóng” về quy mô học sinh. Bộ GD&ĐT đã có những giải pháp nào để khắc phục tình trạng này?

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trước vấn đề thừa/thiếu cục bộ GV, đặc biệt là thiếu GV do tăng trưởng “nóng” về quy mô học sinh đang xảy ra ở một số địa phương, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường/lớp, không để những trường quy mô nhỏ, những lớp có số lượng học sinh không đủ theo định mức để thực hiện điều tiết GV từ những trường thừa sang những trường/lớp thiếu GV. Đồng thời, ưu tiên bố trí biên chế của các địa phương để tuyển dụng GV, không xảy ra tình trạng có học sinh mà không có GV dạy học. 

Khắc phục tình trạng còn một số lượng lớn GV mầm non, phổ thông đang hợp đồng lao động và tình trạng thiếu GV mầm non, nhất là một số địa phương có tăng trưởng “nóng” về quy mô học sinh do phát triển mạnh các khu công nghiệp, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ GD&ĐT xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã họp bàn với Bộ GD&ĐT thống nhất chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát vấn đề biên chế, hợp đồng lao động với GV trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục; rà soát, tổng hợp về dân số, số học sinh trên địa bàn từ năm 2015 - 2018 nhằm làm rõ việc tăng, giảm về dân số và tăng, giảm học sinh tại các cấp học, bậc học. Trong đó tập trung làm rõ việc tăng, giảm học sinh cơ học tại các cấp học, bậc học ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay, trên cơ sở đó, tổng hợp nhu cầu về GV cần tăng thêm của tỉnh sau khi đã thực hiện tự điều chỉnh, cân đối trong tổng số người làm việc được giao của địa phương nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu, để Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GD&ĐT phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập của các địa phương, bảo đảm không để xảy ra tình trạng có trường, lớp, học sinh mà không có GV giảng dạy./.

Mỹ Anh