leftcenterrightdel
Kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba (The Republic of Cuba) (02/12/1960-02/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Rút-xơ (Raul Castro Ruz), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Mi-ghên Đi-át Ca-nên (Miguel Diaz Canel), Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới đồng chí Ết-xtê-ban La-xô (Esteban Lazo), Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cu-ba.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba, đồng chí Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia (Bruno Rodriguez Parrilla).

Minh Anh