Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Tuấn Việt)

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải; các thành viên trong Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua (2012 - 2017), hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa I đề ra. Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người địa phương. Tổ chức bộ máy của Liên hiệp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động giao lưu nhân dân với các địa phương của Trung Quốc được tổ chức hiệu quả thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân khu vực hai bên biên giới; tổ chức kết nghĩa thôn bản hữu nghị khu vực biên giới, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai bên, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh phía Bắc Lào tiếp tục duy trì và phát triển, với nhiều hoạt động ý nghĩa như quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Lai Châu.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực vận động nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Các dự án, chủ trình chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu… góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua các phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II với 15 thành viên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ biểu dương những đóng góp quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Khẳng định đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lai Châu nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đã từng bước khẳng định được vai trò nòng cốt trong mặt trận đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho rằng, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cần chủ động, tích cực quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế; chủ động vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài để tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu…

Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tuấn Việt)

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012 – 2017 trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết hữu nghị nhân dân quốc tế, thông tin tuyên truyền đối ngoại, dân vận kiều bào và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nhất trí với phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đề ra tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cần làm tốt hơn nữa công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; tiếp tục mở rộng quan hệ, đa dạng hoá các đối tác, củng cố, phát triển mạng lưới bạn bè, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại (thông tin hai chiều) nhằm cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế về tình hình Việt Nam và tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Khánh Lan