Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thời Đại)

Đó là một trong những nội dung được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh tại buổi làm việc của Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc và tập thể Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên chiều 9/4, tại thành phố Thái Nguyên nhằm hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên.

Trong những năm qua, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên đã được triển khai hiệu quả, đạt nhiều thành quả quan trọng theo hướng tích cực. Trong đó, chú trọng việc đa dạng hóa, đổi mới hình thức hoạt động, góp phần làm cho bạn bè và các đối tác hiểu đúng về tình hình Việt Nam, về chính sách và đường lối của Đảng, của Nhà nước, thông qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các chức cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần vào việc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ…được mở rộng. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì sự thống nhất của các tổ chức trong hoạt động đối ngoại.

Bên cạnh những thuận lợi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên còn gặp rất nhiều khó khăn khi bộ máy tổ chức chưa có cơ quan chuyên trách nên chưa thực sự phát huy được hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, ghi nhận vai trò tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng các hoạt động đối ngoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên triển khai rất đa dạng, phong phú, có nhiều sáng tạo.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thời Đại)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần xác định rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân cũng như tính chất chính trị - xã hội của hệ thống Liên hiệp hữu nghị từ trung ương đến địa phương để xây dựng mô hình tổ chức bộ máy phù hợp, tuỳ theo nhu cầu và thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên cũng cần xác định rõ nhiệm vụ về hòa bình, đoàn kết hữu nghị là hoạt động trọng tâm. Đồng thời, cần tăng cường, đẩy mạnh công tác phi chính phủ nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn ủng hộ, đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên cần đẩy mạnh tăng cường nhận thức của mọi tầng lớp về công tác đối ngoại nhân dân./.

MT