Liên hợp quốc trao Huy chương và Giấy chứng nhận vì sự nghiệp hòa bình và ổn định cho hai sĩ quan Việt Nam

Đây là sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với những nỗ lực và cố gắng của hai sĩ quan Việt Nam là Trung tá Nguyễn Việt Hưng và Đại úy Phạm Văn Hảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan; đồng thời là minh chứng cho những đóng góp của Việt Nam với vai trò là nước thành viên của Liên hợp quốc đối với cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình và ổn định toàn cầu.

Việc được trao tặng Huy chương vì sự nghiệp hòa bình và ổn định cũng là động lực để các sĩ quan Việt Nam tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan trong thời gian tiếp theo./.

Kiều Giang