• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
03/03/2018
(ĐCSVN) – Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.
Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở *
18:12 22/01/2018
(ĐCSVN) - Ngày 22/01/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên toàn thể thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết, làm tốt hơn nữa việc tạo đồng thuận xã hội
17:41 18/01/2018
(ĐCSVN) - Sáng 17/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự Hội nghị.
Năm 2018- năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”
15:40 17/01/2018
(ĐCSVN) – Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã lựa chọn chủ đề năm 2018 là năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”.
Xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trung thực, tận tâm, trách nhiệm
15:27 17/01/2018
(ĐCSVN) – Hệ thống văn phòng cấp ủy có vị trí rất quan trọng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố rất cần sự tham mưu đắc lực, chính xác, nhạy bén, tận tụy phục vụ của hệ thống văn phòng cấp uỷ.... Do đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trung thực, tận tâm, trách nhiệm.
Tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô
16:52 16/01/2018
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng...
Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu
15:47 16/01/2018
(ĐCSVN) – “Quyết liệt thực hiện công tác đổi mới lề lối làm việc, tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp;… thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu”.
Hải Phòng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
15:39 16/01/2018
(ĐCSVN) - Ngày 15/1, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộ Thành phố học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.
Năm 2018 là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
21:43 13/01/2018
(ĐCSVN) - Chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa XI) bế mạc sau hai ngày làm việc.
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
17:20 13/01/2018
(ĐCSVN) – Ngày 13/1 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.