• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
03/08/2017
Ngày 3/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân ở 35 điểm cầu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).
Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
11:09 16/06/2017
(ĐCSVN) - Trong hơn ba mươi năm đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị
16:35 15/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 cụm các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
11:26 15/06/2017
(ĐCSVN) – Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Học phí tăng, chất lượng có tăng?
19:41 14/06/2017
(ĐCSVN) – Ngày 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về “Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017 - 2018”.
Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp
18:01 14/06/2017
(ĐCSVN) – Xác định được vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là khi Hội nghị Trung ương 5 khoá XII vừa kết thúc, ban hành 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế, Hà Nội đã có những động thái để tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.
Tạo đà phát triển từ phát huy vai trò của người đứng đầu
22:23 13/06/2017
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thế giới, khu vực và trong nước đan xen nhiều thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.
Hà Nam: Triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
20:44 13/06/2017
Ngày 13/6, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Quốc Oai (Hà Nội): Hoàn thành cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trước 30/6
20:14 13/06/2017
(ĐCSVN) – Công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội đã cơ bản đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Diện tích đất nông nghiệp đang sản xuất trên địa bàn huyện có khả năng dồn điền đổi thửa đã thực hiện dồn đổi đạt 216% so với kế hoạch UBND Thành phố giao.
Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI: Người đứng đầu đề cao trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa
15:51 11/06/2017
(ĐCSVN) - Sáng 11/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 9, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ.