• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Các địa phương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
22/05/2017
Ngày 22/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5( khóa XII) cho hơn 330 cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên trong nông dân
09:21 11/01/2017
(ĐCSVN) - Ngày 10/1, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên trong nông dân Thành phố.
Phát triển đảng viên trong nông dân gắn với phong trào sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới
16:04 10/01/2017
Ngày 10/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên trong nông dân thành phố, nhằm đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên trong nông dân gắn với phong trào nông dân sản xuất giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới.
Đảng bộ VietinBank học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
11:56 08/01/2017
(ĐCSVN) - Ngày 7/1, Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank chủ trì Hội nghị.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu
17:12 04/01/2017
(ĐCSVN) - Sáng 4/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Bình Thuận tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
09:49 24/12/2016
(ĐCSVN) - Ngày 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
18:29 22/12/2016
Ngày 22/12, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
17:23 21/12/2016
(ĐCSVN) - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
17:00 16/12/2016
(ĐCSVN) - Ngày 16/12, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
20:38 15/12/2016
(ĐCSVN) - Ngày 15/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dưới đây là toàn văn Chỉ thị: