• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới
18/06/2017
Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta càng phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng, tính chất phức tạp của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
11:44 13/04/2017
(ĐCSVN) - Thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tuyên Quang đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và bồi dưỡng, phát triển đảng viên; qua đó, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển bền vững.
Hà Nội: Một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ
19:03 11/04/2017
(ĐCSVN) - Ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 8 đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
18:20 10/04/2017
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch 65-KH/BTCTW ngày 3/4/2017, về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.
Quy hoạch cán bộ Hà Nội: Không vì cơ cấu mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ
20:27 31/03/2017
(ĐCSVN) - Ngày 31/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để thực hiện quy trình công tác cán bộ; lấy ý kiến về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.
Kiên Giang: Tổng kết công tác tự phê bình và phê bình năm 2016
21:41 30/03/2017
(ĐCSVN) - Sáng 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ và tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nét mới trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
12:29 24/03/2017
(ĐCSVN) – Với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo nét mới trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Hoà Bình: Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”
15:30 21/03/2017
(ĐCSVN) - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, tỉnh Hoà Bình đã tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
13:58 18/03/2017
Nêu rõ những hạn chế, yếu kém đã được Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài.
Phải coi việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng là "những việc cần làm ngay"
12:40 16/03/2017
(ĐCSVN) - Xin được bắt đầu từ một sự kiện lịch sử cách đây gần 30 năm: Ngày 08/4/1987, Ban Chấp hành Trung ương khóa VI ban hành Nghị quyết: “Giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông” còn gọi là nghị quyết “Bốn giảm”, trong đó giảm nhịp độ tăng giá là một mục tiêu rất quan trọng.