Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: PC

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tại Hội nghị tổ chức tổng kết công tác năm 2017 của Sở Tư pháp Hà Nội diễn ra ngày 11/1.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá, năm 2017, công tác tư pháp của thành phố đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, có đóng góp hiệu quả nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, năm 2018, thành phố tiếp tục kiên trì sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Vì vậy, công tác tư pháp của thành phố cần tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn về những mảng việc nêu trên, giúp UBND TP Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu ngành Tư pháp Hà Nội phải hướng mạnh về cơ sở, với mục tiêu cần phải làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Việc giải quyết bức xúc, mâu thuẫn của người dân cần phải đi vào các điểm nóng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu Sở Tư pháp Hà Nội khẩn trương tham mưu cho thành phố kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra công tác tư pháp tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố... tập trung vào những vấn đề nóng cần giải quyết.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội, thời gian qua công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, qua hoạt động thanh, kiểm tra, cơ quan chức năng đã kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp.

Cụ thể, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 30 tổ chức hành nghề luật sư, 20 tổ chức công chứng; thực hiện 4 đợt thanh tra chuyên ngành, thanh tra xác minh vi phạm hành chính của hai tổ chức hành nghề luật sư và 1 công chứng viên. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các tổ chức và cá nhân có vi phạm.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội cũng đã nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp chưa bao quát, chưa nắm bắt xử lý kịp thời những tiêu cực, bức xúc phát sinh trong lĩnh vực này; việc xã hội hóa công tác giám định tư pháp gặp nhiều khó khăn khách quan, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Đáng chú ý, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1000 tổ chức hành nghề luật sư với hơn 3.200 luật sư, nhưng đã xuất hiện một số tổ chức hành nghề luật sư có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Vì vậy, ngay trong năm 2018, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tư pháp, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, giàu đẹp, con người Thủ đô thượng tôn pháp luật.../. 

Phạm Cường