Tọa đàm “Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Công an nhân dân”. 
Ảnh: PC.

Tham dự buổi Tọa đàm có Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân; GS.TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các nhà khoa học, lãnh đạo một số Vụ, Cục, Học viện, trường Công an nhân dân.

Tại buổi Tọa đàm, nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng đào tạo của Học viện Chính trị CAND; hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng được các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành về lý luận chính trị biên soạn trên cơ sở chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đội ngũ giảng viên của Học viện có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Ngoài số 155 giảng viên cơ hữu của Học viện (gồm 02 giáo sư, 09 phó giáo sư, 37 tiến sĩ, 23 nghiên cứu sinh), Học viện còn hơn 100 nhà khoa học đầu ngành với 18 giáo sư, 75 phó giáo sư, 40 tiến sĩ… 

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã  đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, về sự cần thiết tổ chức công tác đào tạo trong CAND mà trực tiếp là Học viện Chính trị CAND. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong lực lượng CAND và tại Học viện Chính trị CAND.

Toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Công an nhân dân” nhằm tiếp tục nâng cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phạm Cường