leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 28/2, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên ra mắt Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe trình bày kế hoạch triển khai chương trình, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường.

Theo đó, GS.TS Nguyễn Lân Dũng được phân công làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường khóa IX. Các Phó Chủ nhiệm gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Minh, TS Nguyễn Linh Ngọc.

Về việc góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường cho rằng, nhiều chính sách mới về bảo vệ môi trường cần được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cập nhật và thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo Viện sĩ, GS.TS Trần Đình Long, Luật cần xác định rõ các loại chất thải, trong đó có các loại chất thải là sản phẩm của công nghệ mới, công nghệ 4.0, đảm bảo tính sát thực với cuộc sống, điều kiện sản xuất hiện tại, đồng thời cần xác định sự quản lý và trách nhiệm quản lý rõ ràng, cụ thể của đầu mối xử lý chất thải.

Một số ý kiến nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc phân loại rác tại nguồn theo quy định trong Luật Bảo vệ môi trường. Cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng diện tích trồng cây xanh, trồng rừng; xây dựng hệ thống hút bụi tại các khu công nghiệp; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ về bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, hiện nay chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề môi trường là rất rõ ràng. Bảo vệ môi trường cần có sự vào cuộc của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã có chiến lược bảo vệ môi trường, có hệ thống pháp luật về môi trường, có các cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, từ 13 chính sách đã nêu trong tờ trình, các thành viên trong Hội đồng tư vấn cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những bất cập trong giải quyết ô nhiễm môi trường được người dân quan tâm, phản ánh; từ đó đưa ra những sự điều chỉnh hiệu quả, góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hương Diệp