Một kỳ họp HĐND TP Hà Nội. (Ảnh: TH)

Đó là kết quả trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của thành phố gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND Hà Nội (diễn ra ngày 4-6/12).

Báo cáo cho hay công tác phòng, chống tham nhũng được TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2018, Hà Nội đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức. TP Hà Nội tăng cường công khai, minh bạch trong quy hoạch, sử dụng đất đai, thông tin đấu giá quyền sử dụng đất; công khai các dự án thu hồi đất do vi phạm các quy định của pháp luật…

Thành phố đã triển khai kiểm tra 646 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện chủ trương tiết kiệm trong công tác xây dựng và phân bổ dự toán. Số tiết kiệm, tiết giảm chi thường xuyên năm 2018 ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của thành phố là 3.519,044 tỷ đồng.

Qua công tác thẩm tra, phân bổ, rà soát điều chỉnh, phê duyệt dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm cho ngân sách thành phố số tiền 2.388,713 tỷ đồng; tiết kiệm trong thẩm định quyết toán số tiền 5,77 tỷ đồng. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, trong kỳ báo cáo, có 1.087 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

Theo báo cáo về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 34.340 người, đã kê khai 34.324 người, chưa kê khai 16 người. Số bản kê khai đã công bố là 35.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết là 17.817 bản, theo hình thức công bố tại cuộc họp là 17.436. Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập là 1 người.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Gần 1.100 cán bộ, công chức được chuyển đổi vị trí công tác. Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vị hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính...

Cụ thể, về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, công an thành phố báo cáo đã thụ lý điều tra 46 vụ với 119 bị can. Trong đó, đã có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ với 89 bị can; đang điều tra 16 vụ với 26 bị can; tạm đình chỉ điều tra 4 vụ với 4 bị can. Số tài sản thiệt hại là 16,5 tỷ đồng. Tài sản thu hồi trong quá trình điều tra là 3 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thụ lý 30 vụ với 108 bị can, truy tố chuyển tòa 21 vụ với 75 bị can. Tòa án Nhân dân TP thụ lý 60 vụ với 242 bị cáo; đã xét xử 44 vụ - 162 bị cáo, đang giải quyết 16 vụ - 80 bị cáo.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo cho biết, Thành phố Hà Nội tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức. Nhất là trong việc xây dựng, ban hành các văn bản hành chính cá biệt; xóa bỏ cơ chế "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, quản lý tài sản công, tổ chức cán bộ…

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục triển khai công tác minh bạch, kiểm soát hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát…/.

Việt Hà