Năm 2018, UBND và LĐLĐ TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong triển khai, thực hiện chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND và LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành xây dựng chương trình phối hợp, triển khai tới 100% các cấp chính quyền, công đoàn cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp hoạt động, tỷ lệ các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động được nâng lên và chất lượng hội nghị bảo đảm, thực chất hơn.


Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Phương Chi

UBND và LĐLĐ TP đã phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua, trong năm 2018, gần 39.000 công nhân lao động đã được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, gần 2.000 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở, 100 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi Thủ đô”. Hơn 17.000 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở. Công nhân lao động Thủ đô đã có gần 1.300 “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở với giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 10/2018, toàn TP có 3.405/3.405 đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) qua đó, 6.218 ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Chất lượng các ý kiến tham gia được nâng cao, tập trung vào các vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ.

Bên cạnh đó,  2.550/3.807 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được Hội nghị người lao động (đạt 66,98%); 1.964/3.807 doanh nghiệp xây dựng quy chế Hội nghị người lao động (đạt 54,6%); 46,28% doanh nghiệp xây dựng Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 58,24% doanh nghiệp đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thương lượng, ký kết lại thỏa ước lao động tập thể...

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội ở một số quận, huyện còn chưa chặt chẽ. Số lượng doanh nghiệp được thanh tra hàng năm nhiều nhưng số đơn vị vi phạm bị xử lý sau thanh tra lại rất ít nên không đảm bảo được tính răn đe.

Công tác phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến việc thành lập mới doanh nghiệp, lực lượng lao động trên địa bàn để đề xuất thành lập công đoàn, phát triển đoàn viên còn chưa duy trì tốt giữa Liên đoàn Lao động thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện có liên quan. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn ở mức cao, số doanh nghiệp và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thấp (chỉ gần 50%), ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn TP.


Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp năm 2018 được biểu dương, khen thưởng - Ảnh: Phương Chi

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đánh giá cao sự phối hợp trong năm 2018 của UBND và LĐLĐ TP Hà Nội; nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và thành phố về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhất là với công nhân, lao động; vận động công nhân, lao động học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Đồng tình với những đánh giá của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần xây dựng kế hoạch phối hợp và tích cực triển khai ngay từ đầu năm 2019. Từ nay đến cuối năm 2018, các đơn vị rà soát, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm. TP sẽ giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Việc đánh giá kết quả phối hợp giữa hai bên sẽ được đưa vào tiêu chí thi đua hằng năm. Việc tổ chức Hội thi thợ giỏi sẽ được hai bên phối hợp tổ chức định kỳ, lồng ghép với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của thành phố…

Dịp này, UBND và LĐLĐ TP tuyên dương 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp năm 2018.

Phương Chi