Ngày 10/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị - ảnh: HM

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết: Hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; cho ý kiến về dự thảo Cuốn lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1948-2018 và công tác cán bộ.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để chỉ đạo. Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai năm 2018, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Khối tăng cường triển khai, thực hiện. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai đúng kế hoạch. Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng chương trình hành động chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong các nghị quyết và phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Khối.

9 tháng đầu năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đến 25/9/2018 có 60 đảng ủy, 59 ủy ban kiểm tra đảng ủy gửi chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 về Đảng ủy Khối; Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn nghiêm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 250 đại biểu là đại diện thường trực đảng ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

9 tháng năm 2018, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 96 lượt đơn, thư tố cáo, khiếu nại; trong đó 78 đơn có tên, 18 đơn giấu tên; đã chuyển 52 đơn và giải quyết 02 đơn khiếu nại… Các cấp ủy trực thuộc Khối tiến hành kiểm tra theo Điều lệ Đảng đối với 215 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề với 79 tổ chức đảng; giám sát 856 đảng viên, trong đó 141 đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 14. ảnh: HM

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng thống nhất, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của Đảng bộ Khối về công tác chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo quy định.

Đảng ủy Khối và các cấp trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các cơ quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch của Đảng ủy Khối về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; Đề án về tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; tiếp tục làm rõ mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, việc tổ chức văn phòng đảng – đoàn thể thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở và văn phòng cấp ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tiếp thu, bổ sung các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và những ý kiến đóng góp trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng đã nghe công bố Quyết định số 817-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 818-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương./.

Đức Dũng