Đại biểu biểu quyết thông qua kỳ họp. (Ảnh:TH)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) diễn ra sáng 9/1.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Hội nghị tập trung xem xét các nội dung chính; trong đó, có Báo cáo tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Công tác cán bộ; Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét trên cả 4 mặt

Báo cáo về tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, với tinh thần “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đạt kết quả toàn diện, trong đó nhiều kết quả xuất sắc vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra; có bước đột phá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới, chưa có tiền lệ; bên cạnh đó là một số việc đột xuất, phát sinh, đảm bảo sự ổn định, môi trường bình yên, an ninh, an toàn để phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng từ Thành phố đến cơ sở đều có chuyển biến rõ nét trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với nhiều đột phá quan trọng: sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và chủ đề công tác năm bảo đảm khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan, công bằng, dân chủ, tạo đồng thuận; sau sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đã triển khai bài bản, khoa học việc xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo quy định và triển khai Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt quận, huyện, thị xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ Thành phố đã kết nạp 12.915 đảng viên, đạt tỷ lệ 107,6%. Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tiếp tục kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, trong đó giữ nguyên 10 ban chỉ đạo; sắp xếp lại, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 4 ban chỉ đạo thành 2 ban chỉ đạo; giải thể 3 ban chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND Thành phố. Thành phố đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội giảm 4 đơn vị; trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%); đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%).

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội. Đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện. Theo đó, Thành phố đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Cùng với đó chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương thí điểm Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy. Đến nay, đã có 26/30 đơn vị đã triển khai thực hiện.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên; kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên. Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 1.114 đảng viên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019. Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật cho rằng, trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm, lãnh đạo thành phố đã xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã lan tỏa xuống cơ sở, tạo nên khí thế, ý thức làm việc với trách nhiệm cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Đồng chí Lê Tiến Nhật kiến nghị các cơ quan tham mưu thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương…

Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường khẳng định, việc đánh giá cán bộ hằng tháng rất hiệu quả, khắc phục được tình trạng cào bằng, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rất đồng tình, ủng hộ. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá chính xác đội ngũ cán bộ, phục vụ công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới…

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp, ủng hộ nhiệt tình, to lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh:TH)

Lưu ý những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Đây là nội dung quan trọng để giúp thành phố ngày càng tiến bộ, ngày càng phát huy được mặt tích cực, hạn chế những việc yếu kém. Trong đó, đồng chí chỉ đạo tập trung khắc phục 10 tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; 97 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo; 88 vụ việc phức tạp do các các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê; tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm, dân sinh bức xúc, công tác cán bộ... 

Trước yêu cầu của năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hàng ngày tác động mạnh mẽ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chỉ đạo quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Quy định số 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chủ động công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội nêu rõ, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở một số địa phương, đơn vị…

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô./.

Thu Hà