Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn  kết luận Hội nghị. (Ảnh:TA)

Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” diễn ra ngày 8/1.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Chỉ đạo các cấp đã kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Ban Chỉ đạo cũng tiếp tục khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, tiến tới thành lập tổ chức; tiến hành sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng các tổng công ty, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện Nghị quyết năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, đến nay, đã có 25/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trực thuộc. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn thành phố Hà Nội đã thành lập mới 152/131 tổ chức đảng, đạt 116% kế hoạch năm và kết nạp được 1.242 đảng viên mới; thành lập mới 539/430 công đoàn cơ sở, đạt 125,3% kế hoạch năm và kết nạp được 35.207 đoàn viên mới; thành lập được 206/200 tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 103% kế hoạch năm và kết nạp 1.056 đoàn viên, hội viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, những kết quả quan trọng đạt được đã khẳng định vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế và yêu cầu các đơn vị trong năm 2019 cần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp; thu hút những doanh nghiệp có quy mô lớn tham gia. Các tổ chức Đảng, đoàn thể cần nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Cũng với đó, tăng cường kiểm tra, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên có chất lượng …/.

Trung Anh