Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TH)

Chiều 13/8, Thường trực HĐND Thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã quý II và thảo luận chuyên đề về “Công tác tiếp công dân và xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự hội nghị.

Thay mặt Thường trực HĐND TP Hà Nội đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: 7 tháng qua, HĐND các cấp TP đã thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; bám sát các chỉ đạo của Trung ương và các nghị quyết của Thành ủy, HĐND để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục có những điểm mới. Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã đều ban hành chương trình công tác năm 2019 “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Các hoạt động đều được kiểm đếm, bảo đảm đúng thời hạn và chất lượng. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao. Các đại biểu chuyên trách HĐND nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng cường đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp...

HĐND các cấp TP đã tổ chức thành công các kỳ họp HĐND theo tinh thần đổi mới, chủ động, phù hợp với thực tiễn, đem lại kết quả tốt đẹp, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao. Tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND đúng quy định, hiệu quả rõ rệt, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát cũng thể hiện toàn diện, sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, kiến nghị kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết HĐND các cấp. Hoạt động tiếp công dân phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm; công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố được triển khai quyết liệt, cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả rõ rệt...

Đáng chú ý, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND các cấp TP đã tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả công việc. Thường trực HĐND TP ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/1/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. 7 tháng đầu năm 2019, 168 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 61,5% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 161 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là việc triển khai kế hoạch giám sát của các tổ còn chậm, hiệu quả chưa cao. Hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn chưa nhiều và chưa thực sự hiệu quả. Một số đơn vị còn chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri dẫn tới việc cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát còn hạn chế…

Tại Hội nghị, thảo luận về chuyên đề “Công tác tiếp công dân và xử lý đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”, các ý kiến của đại biểu HĐND các quận, huyện và đại diện Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đều khẳng định, công tác tiếp dân và xử lý đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là hoạt động hết sức quan trọng. Do đó, TP cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về công tác tiếp dân từ TP đến quận, huyện, xã, phường, trong đó nâng cao vai trò người đứng đầu. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ; chú trọng giám sát chất lượng chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào công tác tiếp dân với việc cập nhật phần mềm tiếp dân và xử lý đơn thư để từ đó tăng hiệu quả công tác này.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Thành ủy luôn coi trọng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong quá trình phát triển, nhiều vụ việc trọng tâm, trọng điểm đã được TP xử lý kịp thời, không trở thành vấn đề an ninh chính trị, giảm rõ rệt các vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng. Lãnh đạo TP chỉ đạo với tinh thần không chỉ giải quyết trên giấy mà cán bộ phải xuống từng địa phương, gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Nhờ đó trong thời gian qua đã có sự chuyển biến đáng kể trong giải quyết đơn thư khiếu kiện của nhân dân.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu HĐND cần sâu sát, nắm chắc thông tin, chủ động hơn nữa trong công tác tiếp dân. Đại biểu HĐND cần nắm chắc vấn đề, bố trí các đơn vị liên quan cùng tiếp dân. Từng cấp, ngành cần chủ động làm tốt hơn vai trò tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết dứt điểm tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh:TH)

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc tiếp dân của đại biểu HĐND các cấp là việc được thành phố rất quan tâm, song có nơi có lúc còn hình thức. Do đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu các HĐND các cấp nâng cao vai trò của cơ quan thường trực, ban hành các quy định cụ thể về việc tiếp dân. Cùng với đó, HĐND các cấp cần sắp xếp phân công đại biểu tiếp dân, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu; tăng cường kết nối giữa các cơ quan, ngành có liên quan; đôn đốc, theo sát việc xử lý đơn thư …

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã phải chú trọng, lựa chọn những vụ việc phức tạp, lâu chưa được giải quyết để tiếp dân và theo dõi đến cùng, nếu không được giải quyết dứt điểm thì đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, đại biểu HĐND phải thể hiện bản lĩnh, hiểu luật, nắm chắc văn bản để giải thích cho dân hiểu, đồng thuận.../.

Thu Hà