Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Chiều 17/7, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại Công an Thành phố Hà Nội.

Báo cáo do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trình bày cho thấy, Đảng bộ Công an Thành phố hiện có 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về PCTN gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”...

Công tác tuyên truyền PCTN trong nội bộ được chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hoá các hình thức, biện pháp phòng ngừa. Công an Thành phố cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Cụ thể, trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tính đến ngày 26/10/2018, Công an Thành phố đã triển khai bộ máy mới gồm 35 phòng ban và tương đương 631 đội (đã tinh giản được 35 đơn vị cấp phòng, 82 đơn vị cấp đội). Từ tháng 5/2016 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế 429 trường hợp. Đối với việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, trong 3 năm (từ 2016 - 2018), tổng số lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS) phải kê khai 43.640 lượt.

Trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC, chỉ đạo xác minh 65 đơn, tin phản ánh CBCS có dấu hiệu tiêu cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 5 vụ việc với 7 CBCS có tiêu cực và đã xử lý kỷ luật. Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, trong thời gian từ 1/5/2016 – 30/6/2019, Công an Thành phố đã thụ lý điều tra tổng số 88 vụ/291 bị can. Số vụ án kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố chiếm tỷ lệ cao (chiếm 68,3% tổng số vụ án thụ lý)…

Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công an Thành phố đã giảm trừ các chi phí không hợp lý, tiết kiệm được hơn 64,3 tỷ đồng…

Tuy nhiên, Công an Thành phố Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; công tác quản lý đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ; công tác điều tra, khám phá các vụ án về tham nhũng còn gặp một số khó khăn; còn một số vụ việc kéo dài, chậm xử lý…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động, nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công an Thành phố Hà Nội tăng cường hơn nữa thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU trong nội bộ của ngành. Với vị trí, vai trò của ngành công an rất đặc thù trong PCTN cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa để ngăn chặn ngay từ đầu.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, triển khai thêm nhiều giải pháp trong quản lý cán bộ. “Tăng cường quản lý cán bộ, nhất đối với cán bộ điều tra để giúp công tác PCTN chung của Hà Nội ngày càng được thực hiện tốt. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra để tăng hiệu quả việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị.

Nhấn mạnh đến vị trí, vai trò là cơ quan trực tiếp giúp Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội trong PCTN, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, Công an Thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, khám phá các vụ án tham nhũng trên các lĩnh vực tiềm ẩn. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khối nội chính để thực hiện tốt chỉ tiêu mà chương trình đã đề ra. Xử lý tốt các vụ án tham nhũng lớn được Trung ương giao để rút ra bài học kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm tham nhũng. Đặc biệt, quan tâm hơn công tác phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra tham nhũng vặt và có biện pháp xử lý nghiêm để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chương trình kiểm tra của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhằm thực hiện Quyết định số 6715-QĐ/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU. Theo đó, trong tháng 7/2019, 3 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ làm việc với Ban Thường vụ cấp ủy 6 quận, huyện và cấp ủy 6 sở, ngành thành phố. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đối với nhiệm vụ này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đoàn kiểm tra báo cáo, tổng hợp và dự thảo kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghe báo cáo kết quả kiểm tra của các đoàn; ra kết luận chung cuộc kiểm tra và ban hành kết luận riêng từng đơn vị được kiểm tra./.

Thu Hà