Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, ngày 26/7/2019 (Ảnh: quochoi.vn)

Kế hoạch của Văn phòng Quốc hội xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tuỵ, tận tâm với công việc đáp ứng yêu cầu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong thời kỳ mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Quốc hội và các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp

Trên cơ sở đó, Văn phòng Quốc hội phát động thi đua đối với tập thể các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua, Cụm thi đua thuộc Văn phòng Quốc hội thi đua xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.

Các nội dung thi đua cụ thể gồm: xây dựng các tiêu chí thi đua, quán triệt các quy định về văn hóa công sở đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, nâng tính khoa học, giảm thủ tục hành chính, hình thức trong tổ chức công việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của công chức, viên chức, lao động hợp đồng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn kết, dân chủ trong đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với các cá nhân là công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Các nội dung thi đua gồm: thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị, địa phương phát động, tổ chức./. 

MT