Gặp anh tôi không nghĩ anh bận công việc như vậy lại có thể tâm huyết, đọc, say mê nghiên cứu và tập hợp nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến như vậy... Nụ cười thật giản dị, với sự trầm ấm anh cho lòng tôi thầm khâm phục anh... Có thể thấy tổng thể cả 5 cuốn sách được xuất bản, thấy được tính thống nhất tương đối giữa những nội dung liên quan đến những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, được biểu đạt một cách ngắn gọn, súc tích, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu, là tài liệu quí, thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, nhi đồng, thanh thiếu niên...

Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tại xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nhân ngày 27/7).

Trong cuốn thứ nhất “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”: Thông qua đó Hồng Chuyên đã tổng hợp những lời dạy của Bác Hồ về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ từng đối tượng, từng giai tầng trong ngôi nhà chung của nước Việt Nam, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hạt nhân. Đồng thời tác giả luận giải một cách cô đọng những nội dung quan trọng cần phải thực hiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; phong cách luận giải của tác giả không khiên cưỡng, giáo điều mà được kết hợp đủ tầm, liên kết giữa vốn tri thức lịch sử với lý luận và thực tiễn, làm toát lên những giá trị cốt lõi về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, được Đảng ta vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là vận dụng cụ thể vào từng lĩnh vực công tác mặt trận. Trước thực tiễn công cuộc đổi mới, Hồng Chuyên đề xuất rõ nội dung, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng.

Trăn trở để đội ngũ công chức, viên chức có tài liệu với tính chất hệ thống về những lời dạy của Bác Hồ nói về đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với từng ngành nghề, từng lĩnh vực, trong đó toát lên mối quan hệ chung với quần chúng nhân dân, ngành Tuyên giáo cũng có nhiều lời dạy bổ ích. Vì vậy sự miệt mài của anh đã có kết quả... Hồng Chuyên đã tiếp cận và khái quát ngắn gọn những khái niệm và luận giải những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức công vụ theo tinh thần thượng tôn pháp luật, công chức thực sự là “công bộc của dân”. Cuốn thứ hai “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” được xuất bản tiếp theo...

Để xác định rõ mục đích, yêu cầu, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cấp ủy, chính quyền, phù hợp các đối tượng trong hệ thống chính trị, nhất là đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Hồng Chuyên nghiên cứu, tổng hợp những lời dạy của Bác Hồ đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó nói rõ với bộ đội, với công an, đó là những giá trị tư tưởng cốt lõi, là kim chỉ Nam cho các lực lượng vũ trang nhân dân lấy đó làm tiêu chí mà rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Cuốn thứ ba “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân” được tiếp tục xuất bản.

Trong nội dung phần thứ hai của cuốn sách này, tác giả đề cập đến một số khái niệm, một số điểm mấu chốt của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặt trong mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân với các lực lượng vũ trang, nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của quân đội và công an nhân dân “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, tuyệt đối trung thành với Đảng, là những thanh "bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.  

Trong quá trình hội nhập hiện nay, anh nêu mạch lạc những nội dung, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, phải lấy kỷ luật "thép" của Đảng, của quân đội và công an nhân dân để rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tác chiến, trau dồi đạo đức cách mạng để làm cho quân đội và công an nhân dân ngày càng đáp ứng tình hình mới, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “không để Tổ quốc bị bất ngờ”, “cứu nước từ khi nước chưa lâm nguy”, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, bình yên cho Nhân dân, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế thành công.

Trong hoạt động thực tiễn bản thân, anh đau đáu từ lâu cần phải tổng hợp những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên, thể hiện mối quan tâm đặc biệt của Bác với đoàn viên, thanh niên, lực lượng mà Người nêu là “mùa xuân của xã hội”. Mỗi lời Bác dành cho thanh niên là những triết lý về dòng đời, dòng chảy lịch sử cách mạng. Cuốn thứ tư “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên” được nhà xuất bản trân trọng đón nhận... Nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh cần được vận dụng vào việc thanh niên làm theo lời dạy của Bác, trong đó ngoài những khái niệm công cụ, tác giả còn phân tích có tính thuyết phục về những vấn đề cần hiểu cho đúng, vận dụng cho trúng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đưa ra những tiêu chí sát hợp để các cấp, các ngành làm căn cứ giáo dục thanh niên, giúp thanh niên biết vận dụng vào học tập, rèn luyện, làm giàu tri thức khoa học và hình thành vững chắc đạo đức cách mạng, xứng đáng là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh.
 
Tác giả chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu làm định hướng chính trị, giúp các cấp ủy đảng, các cấp quản lý, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có cơ sở khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh niên có chất lượng, hiệu quả tốt hơn, khắc phục nguy cơ “nhạt Đảng, xa Đoàn” rong một bộ phận thanh niên.

Cuốn thứ năm “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, nhi đồng” sau thời gian dài anh nghiên cứu và tích luỹ đã được ra mắt... Với mục đích nhằm giới thiệu một số lời dạy tiêu biểu mà Bác Hồ kính yêu đã dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, trong đó tập trung làm sâu sắc tình cảm muôn vàn thương yêu và sự kỳ vọng của Người dành cho lớp măng non đất nước, kể cả gợi ý cách học, cách tu dưỡng, lối sống hằng ngày. Phân tích cặn kẽ, mạch lạc, dễ hiểu về bối cảnh ra đời, ý nghĩa và sự vận dụng 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Đáng lưu ý nhất là tác giả đã liên hệ một cách ý nhị những điều Bác dạy vào yêu cầu cuộc sống trước kia cũng như hiện nay, làm cho lời dạy của Bác “xưa” mà không “cũ”, như mạch nguồn nuôi mãi lòng yêu nước của thiếu niên, nhi đồng; đồng thời là chìa khóa vàng cho những ai đang tham gia vào sự nghiệp chăm lo, giáo dục măng non nước Việt.

Trước sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục... Vậy rất cần sự vận dụng cụ thể, cách hiểu và thực hành từng điều Bác dạy trong cuộc sống hằng ngày, qua đó khơi gợi cho thiếu niên, nhi đồng biết được trách nhiệm của mình, có những ứng xử “đúng đạo làm người” với mọi người xung quanh, chăm lo việc học, ngoan ngoãn với ông bà, cha mẹ, thầy cô, thương yêu bạn bè, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ và các bậc anh hùng dân tộc, yêu quê hương, đất nước, tự hào với truyền thống lịch sử, truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước...

Nhìn lại những đóng góp của anh, có thể thấy đây không phải là những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, nhưng ý nghĩa và tác dụng rất có ý nghĩa... Bởi đó là một cách thể hiện nhỏ bé, sự kính trọng và tình cảm với Bác, yêu Bác thấy lòng ta trong sáng hơn. Hoà đồng giữa tâm huyết, trí tuệ và con tim của những người làm công tác tuyên giáo phục vụ tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.. Mãi mãi niềm tin theo Đảng.

Trong "không gian" mùa thu Cách mạng Tháng Tám ... Đây là một trong những món quà được kính dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người...Chia tay anh trong tôi cảm thấy vui và cảm thấy mình hạnh phúc, nắm chặt tay anh trong tôi cảm ơn Hồng Chuyên đã có số tác phẩm được tập hợp, hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là góp phần nhỏ trong ngọn lửa Cách mạng được truyền dẫn trong huyết quản, trái tim chúng ta./.

PGS.TS Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương